Islam Menjamin Hak Wanita

#‎WomenandShariah #‎WomenAgainstFeminism |

Islam dan Negara Islam sejak awal berdirinya pada abad ke-7 telah menjamin hak kepemilikan dan kekayaan peribadi bagi Wanita,sangat berbeza dengan sistem kapitalis sekular ala Barat. Perjuangan para wanita untuk menuntut hak kekayaan dan kepemilikan peribadi baru terjadi pada abad ke-19, dengan hasil dikeluarkannya peraturan oleh Parlimen Inggeris pada tahun 1840 yang melindungi hak kekayaaan wanita.

SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment