Fatima binti Abi al-Qasim

#‎WomenandShariah #‎WomenAgainstFeminism

Fatima binti Abi al-Qasim 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ghalib al-Ansari al-Sharrāṭ (d. 1216) adalah salah seorang wanita paling terpelajar di al-Andalus pada akhir abad kedua belas dan awal abad ketiga belas. Pengetahuannya dalam teori hukum, jurisprudence serta tasawuf menunjukkan secara jelas bahawa dia amat akrab dengan berbagai ilmu dan tsaqafah Islam. Dia adalah ibu kepada profesor terkemuka, Abu al-Qasim b. al-Ṭaylasān. Menurut Abu Ja'far al-Gharnāṭī (d 1309.) seorang ulama Andalusia:

"Dia hafal sejumlah buku di bawah bimbingan ayahnya, termasuk Tanbih karya al-Makki, al-Qudā'ī al-Shihab, Mukhtasar karya Ibn 'Ubayd al Ṭulayṭalī, adalah tiga buku yang dia hafal. Dia juga hafal Al-Qur'an di bawah bimbingan Abu 'Abd Allāh al-Madwarī, ahli shufi yang diakui dari kalangan Abdal [sebuah peringkat yang penting dalam tasawuf]. Dengan ayahnya, ia juga belajar Sahih Muslim, Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisyam, al-Mubarrad al-Kamil, Nawādir karya al-Baghdadi, dan karya lainnya. "[Abu Ja'far Ahmad b. Ibrāhīm al-Gharnāṭī, Kitab al-Silla Silla (Beirut, 2008), hal. 460].

#‎wanitadansyariah #‎muslimahintelektual
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment