Ibu, Kunci Kejayaan Bangsa


#‎WomenandShariah #‎WomenAgainstFeminism

Kita hidup dalam masa di mana jika seorang wanita ditanya tentang pekerjaan, dia merasa tidak penting ketika menjawab bahawa dia adalah seorang ibu rumah tangga. Sikap ini berasal dari mentaliti kapitalis bahawa manusia hanya dinilai dari keuntungan materialistik yang dapat menyumbang mereka kepada masyarakat. Hal ini berbeza dengan peranan sosial seorang ibu dalam Islam. Ibu dianggap sebagai anggota penting dalam negara Islam. Secara praktis, dia dipandang sebagai kunci untuk kejayaan bangsa dan banyak pengurusan diberikan untuk menyesuaikan dengan keperluannya. Anak-anak pada tahap awal juga akan diajarkan untuk taat dan berbakti pada orangtua, khususnya ibu mereka. Justeru sistem pendidikan akan menjadi faktor penting untuk menjamin hal ini berhasil.
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment