Kewajipan Mentaati Ibu

#‎WomenandShariah #‎WomenAgainstFeminism #‎WanitadanSyariah

Al-Quran berbicara tentang hak-hak ibu dalam sejumlah ayat. al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menunjukkan rasa hormat, melayani, dan bersikap baik pada Ibu mereka walaupun jika ibu mereka masih kafir. Nabi menyatakan dengan tegas bahawa hak-hak seorang ibu adalah hal yang terpenting. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw dan bertanya: "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya perlakukan dengan penuh kebaikan dan perhatian" Rasul menjawab, "Ibumu." "Lagi siapa?" Dia menjawab, "Ibumu." "Lagi siapa?" Dia menjawab, "Ibumu." "Lagi siapa?" Dia menjawab, "Ayahmu."


SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment