Negara Bertanggungjawab Untuk Memenuhi Keperluan Rakyat

#‎WomenandShariah #‎WomenAgainstFeminism 

Negara bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian bagi masyarakat yang tidak mampu untuk alasan apapun. Kesejahteraan rakyat di bawah kekuasaan Islam adalah hasil dari penerapan hukum Allah سبحانه وتعالى. Pemahaman bahawa Khalifah dan Negara memiliki tanggung jawab atas rakyatnya, adalah faktor yang membuat Abu Bakar (ra), sebagai Khalifah pada saat itu, melayani seorang wanita tua buta yang tinggal di pinggiran Madinah. Umar Ibn Alkhattab (ra) ingin melayani wanita itu juga, namun dia menemukan bahawa Abu Bakar (ra) terlebih dahulu sudah selesai memasak, membersihkan rumah dan mencuci pakaian untuk wanita tersebut.Pemahaman dan rasa tanggung jawab yang sama inilah yang telah membuat Umar (ra), ketika beliau menjadi Khalifah, kembali ke Bait-ul-Mal (Perbendaharaan negara) dan membawa sekarung gandum dan makanan, membawanya pada seorang wanita dan anak-anak yang kelaparan yang tinggal di luar Madinah. Bukan sekadar hanya itu, Umar juga memasak makanan untuk mereka. Umar (ra) telah menolak tawaran pembantunya untuk membawa karung gandum bagi pihaknya dengan mengatakan, "Apakah anda akan membawa dosa dan tanggung jawab saya untuk saya pada hari penghisaban?"

#‎AbuBakarRA #‎UmarAl -KhattabRA
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment