Sistem Sosial Islam

#‎SistemSosialIslam #‎WomenandShariah #‎WomenAgainstFeminism

Sejak serangan budaya dari barat dan negara-negara umat Islam diterapkan dengan sistem kufur, wanita non-muslim mula keluar rumah dalam keadaan separuh-bogel: mendedahkan dada, punggung, rambut, lengan, dan kaki. Sesetengah wanita Islam mulai meniru mereka dan juga keluar rumah berpakaian seperti ini, sehingga tidak lagi dapat dibezakan antara wanita muslim dan non-muslim apabila bertemu mereka di tempat awam.


Lelaki muslim pun tidak mampu melawan kemungkaran ini seorang diri. Mereka tidak dapat mengelak dari melihat aurat wanita ; lengan, dada, punggung, kaki dan rambut, tidak kira berapa besar usaha untuk tidak melihat mereka, kecuali apabila dia berada di rumahnya. Hal ini tentu tidak mungkin, lelaki tidak dapat tetap tinggal di rumah kerana ia perlu berperanan di sektor awam.

Larangan melihat aurat wanita dinyatakan dengan jelas dalam al-Qur’an dan Sunnah, dan permasalahan ini diatur hanya dalam dua keadaan:

Pertama, pandangan yang tiba-tiba (nazrat al-fuja’a) yang ditemuinya di tempat awam. Lelaki dimaafkan atas pandangan pertama yang tidak sengaja (pada aurat) tetapi ia dilarang untuk melihat sekali lagi, seperti yang diceritakan oleh Jarir bin Abdullah, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang pandangan tiba-tiba (nazrat al-fuja’a), maka baginda memerintahkan aku untuk mengalihkan pandanganku.

Telah diceritakan yang bersumber dari Ali r.a. bahawa beliau berkata: Rasulullah SAW mengatakan padaku: Jangan mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama dibolehkan untukmu namun tidak untuk yang kedua.

Kedua, dalam kes-kes di mana lelaki bukan mahram berbicara dengan wanita yang auratnya tidak tertutup sempurna, ia perlu mengalihkan dan menundukkan pandangannya. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud: Dari al-Fadhl bin Abbas rakan menunggang Rasulullah, ketika itu wanita dari Bani Khath’am datang meminta hukum (putusan), al-Fadhl mulai melihat padanya dan wanita itu pun melihatnya, dengan itu Rasulullah memalingkan wajahnya dari wanita itu. Allah SWT. Berfirman:

“Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.” (An-Nur [24]: 30)
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment