Tanda Kekuasaan Allah

#‎WomenandShariah

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" [TMQ: Ar-Ruum Ayat: 21].

SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment