Wanita Solehah Berbudi Luhur Dan Menjaga Kesucian Diri

#‎WomenandShariah #‎WomenAgainstFeminism

Nabi Muhammad (saw) sangat memuji wanita yang berbudi luhur dan menjaga kesucian. Rasul bersabda: "Dunia dan segala sesuatu di dunia adalah berharga tetapi yang paling berharga di dunia adalah seorang wanita yang solehah."

“Mahukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu isteri solehah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya dan bila dia pergi si isteri ini akan menjaga dirinya”. (HR. Abu Dawud no. 1417. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami’ush Shahih 3/57: “Hadits ini shahih di atas syarat Muslim)

Tak terhitung hadits Nabi (saw) yang memperkuat kenyataan ini mengenai kemuliaan perempuan muslim. Namun, juga harus ditekankan bahawa hanya melalui penerapan syariah dalam naungan khilafah, kita boleh merasakan kemuliaan itu secara nyata. InsyaAllah.


#‎IsteriSolehah #‎Isteri #‎Wanita
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment