Kenapa Khilafah Sering Dikatakan Akan Segera Tegak?


Rasulullah saw bersabda : “Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia berkehendak menngangkatnya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Kemudian Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) yang zalim, ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Kemudian Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) diktator yang menyengsarakan, ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian”, kemudian beliau diam.” (HR. Ahmad dan al-Bazar)

Tragedi 3 Mac 1924 M / 28 Rajab 1342 H

94 tahun yang lalu suatu peristiwa penting telah terjadi dan dilupakan oleh sebahagian kaum muslimin, peristiwa itu adalah peristiwa pembubaran sistem khilafah oleh seorang pengkhianat yang bernama Musthafa Kemal at Tarturk.

Khilafah dibubarkan ketika berlangsungnya Persidangan (Conference) Luzone, dimana Musthafa Kemal menerima 4 syarat yang diajukan oleh pihak British untuk mengakui kekuasaan barunya di Turki. Keempat-empat syarat itu adalah:

(1) Sistem Khilafah mesti dihapuskan; (2) Mengasingkan keluarga Uthmaniyyah di luar perbatasan; (3) Mengisytiharkan berdirinya negara sekular; (4) Pembekuan hak milik dan harta milik keluarga Uthmaniyyah. (Mahmud Syakir, Târîkh al-Islâm, VIII/233).

Akibatnya, setelah 6 abad berkuasa dan memimpin umat Islam, “The Old Sick-Man” akhirnya tumbang.

Sejak saat itu, umat Islam hidup tanpa seorang Imam/khalifah serta diatur dengan aturan yang tidak bersumber dari Allah SWT Yang Maha pembuat akal manusia, melainkan diatur oleh hukum yang dilahirkan dari akal manusia itu sendiri.

Akibat dari aturan yang berasal dari akal manusia tersebut, kemudian melahirkan penderitaan dan kesengsaraan yang tidak hanya menimpa kaum muslimin namun juga umat secara keseluruhan di muka bumi. Sistem pemerintahan khilafah telah diganti dengan sistem pemerintahan yang sekular. Sistem sekularistik itu kemudian melahirkan berbagai bentuk struktur kehidupan manusia yang jauh dari nilai-nilai agama, kita boleh melihat bagaimana kemudian sistem ekonomi yang bersifat kapitalistik, para ahli politik yang "opportunistic", budaya kehidupan masyarakat yang hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang "syncretistic", serta sistem pendidikan yang materialistik.

Perjuangan Menegakkan Khilafah

Sebenarnya, sejak khilafah di bubarkan pada tahun 1924, telah ada sebahagian kaum muslimin yang berusaha berjuang untuk tetap mewujudkan agar khilafah itu tegak. Hal ini kerana mereka memahami bahawa perkara tegaknya khilafah adalah perkara yang bersifat ma‘lûm min ad-dîn bi ad-dharûrah. Selain itu, mereka juga memahami bahawa kaum muslimin haram hidup tanpa adanya seorang Imam/Khalifah lebih dari 3 hari 3 malam, sebagaimana ijma’ sahabat.

Pada bulan Mac 1924 dibawah pimpinan Syaikh al-Azhar para ulama menyelenggarakan pertemuan di Cairo. Dalam pertemuan ini telah disepakati bahawa keberadaan Khilafah yang memimpin umat Islam tidak dapat dinafikan merupakan sebuah kewajiban. Mereka juga berpendapat kedudukan Abdul Majid sebagai Khalifah sudah gugur setelah dia diusir dari Turki. Oleh sebab itu mesti ada pengganti Khalifah selanjutnya. Untuk membahas siapa yang layak menjadi Khalifah, mereka memutuskan akan mengadakan Muktamar di Cairo pada Mac 1925 dengan mengundang wakil-wakil dari umat Islam di seluruh dunia.

Hal yang sama juga dilakukan oleh ulama di Hijaz. Pada April 1924 di Makkah, Syarif Husein yang menjadi Amir Makkah membentuk Dewan Khilafah yang terdiri daripada sembilan sayid dan sembilan belas perwakilan dari daerah lain termasuk dua orang perwakilan dari Jawa. Dewan Khilafah ini dibentuk sebagai usaha untuk menegakkan kembali jawatan Khalifah. Namun Dewan Khilafah tidak tertubuh lama kerana pada tahun yang sama Syarif Husein dilucutkan dari jawatannya.

Manakala di Indonesia, berita penghapusan Khilafah juga telah sampai dan mendapat respon dari para ulama dan tokoh pergerakan Islam ketika itu. Pada Mei 1924, dalam kongres Al-Islam II yang diselenggarakan oleh Sarekat Islam dan Muhammaddiyah, persoalan tentang Khilafah menjadi topik perbincangan dalam kongres. Dalam kongres yang diketuai Haji Agus Salim ini telah diputuskan bahawa untuk meningkatkan kesatuan umat Islam maka kongres mestilah aktif dalam usaha menyelesaikan persoalan Khalifah yang menyangkut kepentingan seluruh umat Islam.

Khilafah Kian Dekat

Sejak khilafah di bubarkan, disertai dengan perjuangan kembali menegakkanya namun ternyata khilafah belum tegak. Lantas bilakah khilafah akan tegak?

Perlu difahami bersama bahawa perkara tegaknya khilafah adalah sebuah keniscayaan, ini kerana khabar akan tegaknya khilafah memang perkara yang sudah dijanjikan di dalam al qur’an dan melalui hadits-hadist yang bersifat mutawatir ma’nawi. Namun terkait pertanyaan bila dan di mana khilafah akan tegak, maka itu merupakan sesuatu yang ghaib, yakni hanya Allah SWT sahaja yang Maha Tahu.

Lantas pertanyaanya yang kemudian sering menyusul adalah, kenapa sering kali khilafah dikatakan dekat dan akan segera berdiri padahal tidak ada nash yang menunjukan waktu dan tempat khilafah akan berdiri?

Jawapannya adalah kembali kepada bisyarah akan tegaknya khilafah. Seperti hadist yang berbunyi :

Rasulullah SAW bersabda : “Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Kemudian Ia akan mengangkatnya jika Ia berkehendak menngangkatnya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Kemudian Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) yang zalim, ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Kemudian Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) diktator yang menyengsarakan, ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian”, kemudian beliau diam.” (HR. Ahmad dan al-Bazar)

Hadist tersebut memberikan khabar gembira (bisyarah) bahawa khilafah akan tegak kembali. Melaluinya juga kita mengetahui bahawa 3 fasa pertama yakni fasa nubuwah, fasa khulafaur rasyidin dan fasa mulkan ‘adhon telah berakhir, sedangkan fasa sekarang adalah mulkan jabariyan yang juga sedang menunjukan tanda-tanda kehancurannya, ini bererti akan tinggal fasa terakhir yakni fasa khilafah ‘ala minhajin nubuwah.

Analogi khabar hari kiamat

Keimanan terhadap hari kiamat adalah di antara pokok ajaran Islam bahkan termasuk dari rukun Iman. Keimanan seseorang barulah sempurna jika dia meyakini adanya hari kiamat.

Allah SWT berfirman :
“Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang.” (TMQ. Thahaa: 15)

وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

“Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.” (TMQ . Al Hijr: 85)

فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Maka sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu, pasti datang. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (TMQ. Al ‘Ankabut: 5)

إِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ

“Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman.” (TMQ. Ghafir: 59)

Dalam ayat lain, Dia berfirman:

{إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا}

“Sesungguhnya mereka memandang hari kiamat itu jauh (tidak akan terjadi). Sedangkan Kami memandangnya dekat (waktu terjadinya)” (TMQ al-Ma’aarij: 6-7).

Imam Ibnu Katsir berkata: “Ertinya (ayat di atas): orang-orang yang beriman meyakini waktu terjadinya hari kiamat dekat, meskipun kepastian waktunya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah , akan tetapi segala sesuatu yang akan datang maka itu dekat dan pasti terjadi” [Kitab “Tafsir Ibnu Katsir” (4/537)]
Sama hal nya akan datangnya fasa kekhilafahan ‘ala minhaj nubuwah, memang perjuangan menegakkan kembali khilafah adalah perkara yang memerlukan pengorbanan yang besar, namun kita merasa bahawa khilafah itu kian dekat, kenapa, kerana kita percaya dan yakin bahawa sesuatu yang pasti datang maka ia akan terasa dekat.

Rasulullah SAW. dalam khutbahnya sering mengatakan:

كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيْبٌ لاَ بُعْدَ لِمَا هُوَ آتٍ

“Semua yang pasti datang adalah dekat. Tidak ada istilah jauh untuk apa yang pasti datang” (HR Baihaqi).

Jadi, bukankah kembalinya khilafah itu memang akan terasa dekat bukan?

Bersama Mengembalikan Kehidupan Islam Kaffah
-- Hizbut Tahrir Malaysia --
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment