Diskusi Meja Bulat Rohingya


[REPORT]

Bacaan ayat suci al-Quran surah Ali Imran(3) ayat 100-112 oleh
ustazah Norafidah Abdurrahman dan penerjemahnya oleh Ustazah Haszilah

Antara ayat yang dibacakan adalah....

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (QS. 3:110)
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment