Motivasi Ramadhan Kesembilan: Khilafah Menjadikan Penduduk Bumi Mulia...

Khilafah Menjadikan Penduduk Bumi Mulia, dan Membuat Penduduk Langit Bangga.

Khilafah Menjadikan Penduduk Bumi Mulia

“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu.” (Al-Baqarah [2] : 185).

Khilafah menjadikan penduduk bumi mulia, dan membuat penduduk langit bangga.
Rasulullah saw: “ … Kemudian akan ada Khilafah yang menempuh jejak kenabian (Khilafah ‘ala minhājin nubuwwah), yang melaksanakan sunnah Nabi saw di tengah-tengah masyarakat, dan menyampaikan Islam ke wilayah-wilayah di sekitarnya, sehingga penduduk langit dan bumi menjadi bangga dengannya. Langit tidak akan membiarkan hujan, kecuali turun dengan lebat. Dan bumi tidak membiarkan tumbuh-tumbuhan dan berkahnya sedikitpun, kecuali dikeluarkan semuanya.”

(Hadits shahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Bazzar dan ath-Thayalisi. Al-haitsami berkata bahwa para perawi hadits ini adalah orang-orang tsiqqah (kepercayaan) . Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam “al-Ausath” dari hadits Hudzaifah, dan disebutkan oleh al-Albani dalam al-Ahādīts ash-Shahīhah). []
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment