Motivasi Ramadhan Ketujuh: Kemenangan Islam Yang Berlaku Dalam Bulan Ramadan

Fat'ih (Pembukaan) Makkah pada tahun ke-8 Hijrah, Peperangan 'Umuriyah (Anatolia) pada 7 Ramadhan 223 Hijrah yang telah dilaksanakan bagi menyokong seorang wanita tunggal dalam kalangan wanita Islam, kejayaan penaklukan Antaakiyah (Antioch) oleh tangan-tangan Baibar pada 12 Ramadhan 666 Hijrah. Selain itu juga, umat Islam beroleh kemenangan dalam Peperangan 'Ain Jaloot di mana umat Islam di bawah pimpinan Qutuz mengalahkan Tartar (Mongol) pada 25 Ramadhan 658 Hijrah.

SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment