Aidilfitri dan Optimisme Perjuangan Khilafah

Oleh: Farid Wadjdi

Perjuangan Khilafah adalah cita-cita besar yang sangat penting, pastinya memerlukan gerak kerja yang besar, kecerdasan yang tinggi, perngorbanan yang besar sekaligus kesabaran yang luar biasa.

Ramadhan berlalu, umat Islam melakukan persiapan untuk menyambut hari besar umat Islam iaitu Aidil Fitri. Hari besar ini sering disebut hari kemenangan dan kegembiraan umat Islam. Pertanyaan pentingnya, benarkah kita telah meraih kemenangan yang hakiki? Benarkah kita berhak bergembira?


Kita berhak bergembira jika memang kita benar-benar telah meraih apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT dari puasa kita pada bulan ramadhan iaitu ketakwaan. Inilah alat ukur dari keberhasilan puasa kita, apakah kita semakin bertakwa atau sebaliknya. Ukuran ketakwaan juga sangat jelas, apakah kita sudah menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan semua larangannya atau tidak.

Imam al Hasan al Bashri menjelaskan kepada kita pengertian takwa dengan jelas iaitu menjaga dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT dan melaksanakan segala perintah-Nya. Ibnu Abbas memberikan maksud takwa itu dengan sikap kerisauan kaum muslimin dari sanksi (uqubat) yang akan ditimpakan Allah kepadanya (kerana perbuatan yang dilakukannya), sekaligus mengharap akan rahmat-Nya.

Kalau kita jujur tentu kita akan mengatakan bahawa kita belum benar-benar bertakwa. Itu bermaksud, kita belum betul-betul meraih kemenangan dari ramadhan kita ini. Buktinya masih banyak hukum-hukum Allah SWT yang belum kita terapkan sedangkan kita diperintahkan untuk taat kepada seluruh hukum-hukumNya secara keseluruhan. Salah satunya ditegaskan dalam Al Quran : “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (TMQ Al Baqarah : 208)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 menjelaskan maksud ayat ini sebagai : Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman kepada-Nya, membenarkan Rasul-Nya agar mengambil seluruh pegangan Islam dan seluruh syari’ah, menjalankan seluruh perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya sesuai dengan kemampuannya. Penyebab utama tidak diterapkan seluruh syariah Islam adalah kerana kita tidak memiliki institusi politik (negara) ad daulah al Khilafah yang secara rasmi akan menerapkan syariah Islam. Tanpa negara Khilafah ini banyak syariah Islam yang tidak dapat diterapkan. Kita memang boleh solat walaupun tanpa negara Khilafah, namun tanpa khilafah kita tidak boleh menghukum orang yang tidak solat secara terang-terangan. Kita boleh berpuasa tanpa negara Khilafah, namun kita tidak boleh menghukum orang yang tidak berpuasa.

Tanpa negara Khilafah, kita boleh menasihati seseorang agar tidak berzina, tapi siapa yang akan menghukum orang yang berzina kalau tidak ada khilafah? Hukum-hukum yang lain jelas memerlukan daulah khilafah. Seperti penetapan mata wang rasmi negara dinar dan dirham (yang berdasarkan emas dan perak), pencegahan barang dikuasai oleh asing (swasta) kerana ia merupakan pemilikan umum (al milkiyah al ‘amah), menjalankan politik luar negeri, dakwah dan jihad.

Memperjuangkan kembalinya daulah khilafah adalah satu persoalan yang berat. Tapi itulah hal yang perlu ditanggung dari cita-cita besar yang sangat penting. Tentu sahaja memerlukan kerja yang besar, kecerdasan yang tinggi, pengorbanan yang besr sekaligus kesabaran yang luar biasa. Kerana itu, kita tidak boleh pesimis apalagi menganggap perjuangan ini sebagai perjuangan utopia. Modal utama dari keberhasilan perjuangan ini adalah keyakinan yang kuta (aqidah Islam).

Kewajipan Khilafah merupakan konsekuensi keimanan, sebab menegakkan syariah islam adalah bukti wujudnya keimanan seorang muslim. Tanpa Khilafah, adalah amat mustahil seluruh syariah Islam dapat diterapkan. Apalagi, tidak akan mungkin Allah SWT mewajibkan kita bersatu dan menegakkan syariah Islam kalau perintah itu tidak mungkin kita laksanakan! Bukankah Allah tidak akan membebankan kita dengan perkara-perkara yang memang kita tidak sanggup?

Termasuk keyakinan akan janji kemenangan dari Allah SWT. Dalam surah An Nuur ayat ke 55, Allah SWT menjanjikan kemenangan ini kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Demikian juga banyak hadis yang menjanjikan akan kembalinya Khilafah ‘ala minhaj an Nubuwah.
Sememangnya orang-orang kafir, musuh-musuh Allah tidak akan berdiam diri, mereka akan melakukan pengkhianatan dengan berbagai cara untuk menghalang kemenangan ini. Tapi yakinlah bahawa mereka tidak akan penah berhasil. Allah SWT telah memastikan kekalahan mereka dalam firmannya : “Tipudaya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka.” (TMQ al Mu’min : 25). Walhasil marilah kita meraih kemenangan yang hakiki dengan meraih ketakwaan yang sesungguhnya dalam aidil fitri ini dengan memperjuangkan tegaknya syariah dan Khilafah
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment