Motivasi keDua Belas: Kerja-Kerja Untuk Mendirikan Negara Khilafah Adalah Taj ul-Furood (Mahkota Kewajipan)!

Penubuhan Khilafah adalah Fardhu ke atas umat Islam di seluruh dunia dan menjalankan ia adalah seperti menjalankan apa-apa kefardhuan terhadap kewajipan-kewajipan yang telah Allah wajibkan ke atas orang-orang Islam. Ia adalah wajib dan tidak ada pilihan dalam hal itu atau apa-apa kelonggaran berkenaan dengannya. Sebarang kelalaian untuk menjalankan tanggungjawab ini merupakan suatu perbuatan maksiat dari kalangan perbuatan yang paling memaksiati Allah, yang mana Allah akan menghukum dengan hukuman yang berat.

SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment