Motivasi Ramadhan ke-13: Negara Khilafah Menjadikan Penguasa dan Rakyat Hanya Berdaulat Pada Syariah

“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu.” (TMQ Al-Baqarah [2] : 185).

Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah menjadikan penguasa dan rakyat hanya berdaulat pada syariah.

Islam datang dengan membawa pemikiran-pemikirannya agar pada kaum Muslim terbentuk konsep-konsep yang mengatur perilakunya dalam kehidupan dunia; agar kaum Muslim mengambil setiap pemikirannya sebagai sebuah hukum (undang-undang) yang mengatur perbuatan dan tingkah lakunya berdasarkan hukum ini. Sehingga tampak aspek praktikalnya. Islam datang bukan untuk pengetahuan saja, ini kerana hal ini akan menghilangkan aspek praktikalnya. Akibatnya, Islam menjadi sekadar ilmu pengetahuan, seperti ilmu sejarah dan geografi. Dengan begitu, Islam akan kehilangan sifat dinamik yang ada di dalamnya; Islam hanya menjadi sekadar pengetahuan yang mendorong seorang Muslim untuk menguasai dan mendalaminya, serta memperhatikannya sebagai sebuah pengetahuan, dan kepuasan intelektual, tanpa ada keinginan dalam dirinya untuk menjadikan Islam sebagai aturan bagi perbuatan dalam kehidupan.

Abu Darda’ radlyallāhu ‘anhu berkata: “Sesuatu yang paling aku takuti adalah ketika aku berada di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman: ‘Apa yang sudah kamu lakukan dengan ilmu yang kamu miliki’.”

Umar bin Khaththab radlyallāhu ‘anhu berkata: “Janganlah kamu tertipu dengan orang yang membaca al-Qur’an. Namun, perhatikan apakah dia mengamalkan isi al-Qur’an.”
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment