Jadilah Anda Sebahagian Daripada Mutiara Di Tengah Lumpur


Fikirkan sejenak....

Ditengah-tengah kejahiliyahan yang semakin kelam ini, kemudian Allah memilih anda untuk meruntuhkan bangunan jahiliyah yang sudah usang, lalu menggantikannya dengan bangunan Islam yang kukuh.

Anda di pilih oleh Allah untuk mengubah sistem dan aturan buatan manusia, seperti liberalisme, kapitalisme dan sosialisme yang ada saat ini kepada aturan yang berasal dari Allah. Anda dipilih untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kepada umat manusia.

Anda dipilih untuk menjelaskan erti hidup dan kemanusiaan yang hakiki.

Anda dipilih bukan untuk sekadar mencari ketenangan diri sendiri, tetapi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia.

Allah menjelaskan tugas dan tanggungjawab anda dalam firmanNya,
"Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah (dakwah), menegerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang Muslim.." [TQS Fushilat (41):33].

"Dan orang-orang yang beriman laki-laki atau perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Dan, sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana." [TQS at-Taubah (9):71]

"Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian meneyru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; dan beriman kepada Allah."[TQS ali Imran (3):10].

Bukan itu sahaja, bahkan Rasulullah SAW telah memberikan khabar gembira kepada anda dan orang-orang MUkmin yang telah meneruskan perjuangannya. Rasulullah SAW bersabda,

"Beruntunglah orang-orang yang melihat dan beriman kepadaku (beliau menyebutnya satu kali). Dan beruntunglah orang-orang yang tidak melihatku, akan tetapi beriman kepadaku (beliau menyebutnya tujuh kali)" [HR Ahmad].

Sungguh beruntung orang-orang yang hidupnya dihabiskan untuk memperjuangkan Islam tanpa mengenal lelah.

"Akan selalu ada kelompok dari umatku yang selalu dimenangkan dalam kebenaran. Tidak akan membahayakan orang-orang yang selalu menyelisihi mereka, juga orang-orang yang memusuhi mereka, hingga hari kiamat." [HR Bukhari dan Muslim]

Andalah orang telah dipilih Allah untuk sebuah projek besar iaitu projek untuk membina kembali bangunan jahiliyah menjadi bangunan Islam yang megah dan kukuh.

Andalah mutiara di tengah-tengah lumpur jahiliyyah.

Berbahagialah menjadi orang-orang yang tearsing di saat sistem yang rosak kini..

"Islam datang dalam keadaan yang terasing dan akan kembali terasing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing." Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Siapakah orang yang asing itu?" Rasulullah menjawab, "Iaitu orang-orang yang melakukan perbaikan (islah) pada saat manusia pada umumnya rosak.." [HR Tabrani]

Selamat untuk anda wahai saudara-saudara kami yang sedang berjuang dan teruskanlah perjuangan anda sehingga ke titisan darah yang terakhir ...

Bagi saudara-saudara kami yang belum menjerumuskan diri dalam perjuangan ini, apakah yang menjadi hambatan anda untuk menjadi insan-insan terpilih ini??

Hilangkanlah segala keraguan terhadap Khilafah yang ada dalam diri anda kerana keberadaannya pasti dan merupakan janji Allah dan Rasul-Nya..
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment