Raih Keberkahan Dengan Syariah Dan Khilafah


Marilah kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, yang dengan kasih sayang-Nya telah menurunkan syari’ah Islam yang agung untuk mengatur kehidupan umat manusia. Dengan iradah-Nya, Dia memberikan pilihan kepada manusia untuk taat atau derhaka. Allah tidak berhajat kepada ketaatan seluruh makhluk-Nya, sebaliknya kitalah yg berhajat kepada-Nya, berhajat untuk mentaati-Nya, kerana ketaatan kita akan berakibat baik bagi kita, sebaliknya kederhakaan kepada-Nya tidak mengurangi kemuliaan-Nya, justeru kederhakaan akan berakibat buruk bagi pelakunya. Allah SWT berfirman:

"Jika kamu berbuat baik (bererti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri" (QS. Al Isra’ : 7).

"Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar
mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS. Ar Ruum : 41).

Imam Al Qurthuby, seorang ahli tafsir yg wafat tahun 671 H, ketika menjelaskan makna kerosakan (fasad) mengutip perkataan Ibnu Abbas RA, yakni:
َ
Kerosakan adalah berkurangnya berkah kerana perbuatan hamba, agar mereka bertaubat. An Nahhâs menyatakan, "Dan dia (pernyataan Ibnu abbas ini) adalah ungkapan terbaik tentang ayat ini."
َ
Sungguh, sekali-kali Allah tidak pernah berdusta, mungkin dengan bergelimangnya maksiat, seseorang masih boleh meraih banyak kekayaan, namun merupakan kepastian bahawa kekayaan tersebut semakin kurang berkahnya. Semakin kaya semakin sempit hidupnya, semakin tinggi kedudukannya dimata manusia semakin kering jiwanya, semakin bersinar kerjayanya semakin gundah hatinya, semakin bermasalah rumah tangganya, semakin susah anaknya untuk dididik, atau semakin lalai dia dari kewajibannya kepada Allah SWT.

Bila kederhakaan merata ditengah suatu bangsa, penguasa mengabaikan syari’ah-Nya, terlebih lagi kalau mereka menghalang-halangi tertegakkannya syari’ah-Nya, maka sungguh semakin lenyaplah berkah dari kehidupan bangsa tersebut. Bukankah sudah nampak jelas negeri yg alamnya kaya raya ini harus sentiasa menghiba untuk mendapat hutangan pihak lain, yg tiap tahun hutangnya semakin menumpuk? Sementara sumber daya alamnya semakin banyak jatuh ke tangan asing?,

Disisi lain ribuan rakyatnya bunuh diri tiap tahun, jutaan yang sakit jiwa, belum lagi hampir separuh penduduknya yg miskin? Belum cukupkah hal ini membuktikan hilangnya berkah akibat menyimpang dari syari’ah-Nya? Belum cukupkah semua ini untuk menyedarkan bangsa ini agar segera mencampakkan sistem hukum penjajah, kemudian segera menggantinya dengan syari’ah-Nya? Masihkah ragu dengan sabda Rasulullah SAW:

"… Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka." [HR. Ibnu Majah no. 4009 dengan sanad Hasan]

Sungguh keberkahan hidup hanya ada ketika kita menjadikan syari’ah Allah sebagai aturan hidup keseharian kita, aturan yang mengatur individu, masyarakat mahupun bangsa. Berkahnya wahyu Allah akan dapat dirasakan ketika hidup ini diorientasikan hanya untuk menggapai redha Allah SWT, untuk memperjuang kan syari’ah-Nya dan bersatu dalam perlumbaan untuk mentaati-Nya.

Namun jika umat sudah leka, lalai, dan justru lebih mementingkan harta, kerjaya dan jabatannya, maka dicabutlah berkah dari mereka, dan mereka akan merasakan kerosakannya. Dalam hal ini Allah menyatakan:

"Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (QS. Ar Ruum : 41)

Allah menyatakan (sebagian (akibat) perbuatan mereka) kerana sesungguhnya balasan kedurhakaan yang lebih berat adalah balasan diakhirat, kalau mereka tidak bertaubat.

Tidak ada jalan lain untuk hidup berkah kecuali dengan menjadikan hidup ini mengabdi hanya kepada Allah SWT & menjadikan hidup ini penuh perjuangan untuk tegaknya risalahNya. Moga-moga Allah menjaga dan membantu kita menapaki jalan yang diredhaiNya tanpa takut celaan orang-orang yang suka mencela.

Benarlah firman Allah SWT,

"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami seksa mereka disebabkan perbuatannya" (QS. Al A’raf : 96).
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment