Bagaimana Kaya Tetapi Tetap Zuhud?

قيل لسفيان الثوري: أيكون ذو المال زاهدا قال: نعم إن كان إذا زيد في ماله شكر وإن نقص شكر وصبر


Imam Sufyan ats-Tsauri ditanya: “Adakah orang yang berharta akan menjadi zuhud?” Beliau menjawab: “Ya, sekiranya hartanya ditambah, maka dia bersyukur, dan sebaliknya jika hartanya dikurangkan, maka dia juga bersyukur dan bersabar.”


SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment