Keutamaan Ilmu

Menuntut ilmu bukan semata-semata menunaikan kewajiban yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, tetapi juga merupakan sebuah tuntutan agar hidup kita terus berkembang. Ini kerana tanpa ilmu, hidup kita jauh daripada kebaikan. Seperti yang diingatkan oleh Imam Syafi’i, “Siapa yang tidak mencintai ilmu (agama), tidak ada kebaikan untuknya”


Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu juga mengingatkan, “Tuntutlah ilmu (belajarlah Islam) kerana mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Mencari ilmu adalah suatu ibadah. Saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu qurbah – bentuk pendekatan diri kepada Allah”

Satu perkara yang mesti ditekankan dalam menuntut ilmu adalah keikhlasan niat. Belajar semata-mata kerana Allah. Bukan untuk mengejar kesenangan dunia, kehormatan, populariti, atau untuk memiliki kemampuan dalam mendebat ulama’.

Nabi bersabda, “Barangsiapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dia niatkan untuk mengharap wajah Allah ‘Azza wa Jalla, namun dia malah meniatkan untuk menggapai dunia, maka di hari kiamat dia tidak akan mencium bau syurga” [HR Abu Daud no. 3664 dan Ibnu Majah no. 252, dari Abu Hurairah ra].

Tentangan terbesar bagi penuntut ilmu diantaranya adalah komitmen untuk menimba ilmu dengan mengorbankan harta, tenaga, dan waktu. Seperti yang diingatkan oleh Imam Malik rahimahullahu.

Diriwayatkan saat Khalifah Harun Ar-Rasyid sedang bersafar ke Madinah, beliau tertarik untuk mengikuti kajian Al-Muwaththa’ Imam Malik, yang menghimpun 100 000 hadits. Khalifah mengutus Yahya bin Khalid al-Barmaki untuk memanggil Imam Malik. Namun, Imam Malik menolak seraya berkata kepada utusan khalifah itu, “Ilmu itu dikunjungi, bukan mengunjungi; didatangi, bukan mendatangi.” Akhirnya, terpaksa Khalifah Harun ar-Rasyid mendatangi Imam Malik dan duduk di majlisnya.
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment