Pentingnya Keberadaan Paksi Politik Islam Dalam Kehidupan Kaum Muslim

Allah SWT menciptakan manusia dan melengkapinya dengan berbagai karakteristik serta sifat tertentu yang secara istilah disebut dengan keperluan jasmani (al-hajāt al-‘udhawiyah) dan naluri-naluri (al-gharaiz).


Keperluan jasmani dan naluri-naluri ini yang akan mendorong manusia untuk melakukan aktiviti sesuai dengan pemikiran dan pemahamannya tentang sesuatu perkara.

Aktiviti ini pastinya menciptakan bermacam jenis hubungan dengan sesama manusia sehingga perlunya pengaturan hubungan. Semua ini memerlukan sebuah sistem sama ada dari manusia sendiri dan mereka menyetujuinya atau dari pencipta manusia. Begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat terbentuk dengan adanya komponen-komponen seperti al-insan (manusia), al-afkar (pemikiran) al-masyair (perasaan) dan an-nizam (sistem).

Selaras dengan hal ini, maka secara semula jadi ketika muncul komuniti manusia akan nampak di antara para anggota komuniti yang menonjol dan mendominasi beberapa sifat naluriahnya, serta menggunakan ciri-ciri kepemimpinan dalam keperibadiannya, kemudian mendorong dirinya untuk menjadi ketua dan pemimpin bagi komuniti (masyarakat) tersebut. Dengan demikian, lahirlah sebuh negara, kerajaan dan empayar.

Dalam hal ini, sejarah telah memberikan banyak bukti tentang kelahiran sebuah negara dan kerajaan yang mempunyai penguasa, ketua negara, setiausaha negara, dan para pembantunya (menteri).

Terdapat juga “Dewan” yang mewakili rakyat seperti yang terjadi pada era kekuasaan Yunani, Romawi dan raja-raja Mesir Kuno. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebut mereka dengan al-Mala’ (orang-orang terkemuka).

يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

“Hai orang-orang yang terkemuka: Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.” [TMQ Yusuf (12) : 43].

Mereka semua mencerminkan apa yang kita sebut hari ini dengan ‘paksi politik’

Paksi politik adalah para ahli politik, atau mereka yang melakukan aktiviti politik dalam erti yang sebenarnya, iaitu mengurus urusan rakyat, baik mereka berada dalam kekuasaan atau tidak, serta mereka yang mengikuti berita-berita politik dan aktiviti politik, serta mengikuti berbagai peristiwa, supaya mereka boleh memberikan pendapatnya terkait semua itu melalui sudut pandang tertentu dalam rangka mengurus urusan rakyat.

Sebelum Rasulullah saw diutus, kaum kafir Quraisy adalah pemimpin bagi suku-suku Arab, dan terdapat bentuk pemerintahan yang tercermin dalam “Dewan” bagi para pemimpin dan para ketua suku yang berbagai dalam kaum kafir Quraisy, yang disebut sebagai “Dār an-Nadwah”.

Di “Dewan” inilah mereka berkumpul, berbincang dan membuat keputusan. Dengan demikian, mereka adalah paksi politik yang berkuasa di Mekkah.

Dan ketika Rasulullah saw diutus, mereka menyedari dimensi dan tujuan dakwah Muhammad saw, sehingga mereka menawarkan kekuasaan kepada beliau dengan syarat beliau perlu meninggalkan dakwahnya, namun beliau menolaknya dan terus berdakwah hingga Allah memenangkannya, dengan adanya sokongan dari Madinah dan kaum Ansar terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW.

Kemudian beliau mendirikan negaranya di Madinah al-Munawwarah dengan ciri-ciri khas, dan tidak ada negara di dunia yang menyerupainya.Di negara tersebut, Nab Muhammad sebagai pemimpin dan penguasa, Al-Qur’an dan As-sunnah sebagai sumber perlembagaan, dan para sahabatnya yang mulia sebagai kekuatan yang mencerminkan paksi politiknya.

Lihatlah bagaimana Abdullah bin Abdullah bin Ubai bin Salul yang meminta izin pada Rasulullah untuk membunuh ayahnya karena apa yang dikatakannya tentang Rasulullah, namun Nabi saw melarangnya, dan memerintahkan Abdullah agar melayan ayahnya dengan baik.

Ketika era kekhilafahan Umar radhiyallahu ‘anhu, seorang wanita telah mempersoalkan tindakan Khalifah Umar yang telah meletakkan batas dalam jumlah mahar, lalu Amirul Mukminin mencabut kembali keputusannya. Ketika kekhilafahan Bani Umayyah, setelah Muawiyah bin Yazid melepaskan kekhilafahan—dan kemudian beliau meninggal—maka Bani Umayyah sebagai paksi politik bertemu dalam sebuah pertemuan yang terkenal di Jabiya, dan mereka memberi kekuasaan kepada Marwan bin Hakam. Seandainya itu tidak ada, pastinya kekhilafahan mereka tumbang dan berakhir, sebagaimana yang dikatakan oleh para sejarawan.

Namun, ketika Khilafah telah jatuh dilenyapkan oleh kaum kafir penjajah, negeri-negeri kaum muslim dipecahbelahkan. Sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam juga dilenyapkan, begitu juga dengan paksi politiknya. Mereka telah membuatkan negara-negara melaksanakan sistem pemerintahan buatan mereka dan para penguasa umat Islam tidak berhukum dengan hukum Islam. Pihak kufar juga telah menciptakan paksi politik yang terdiri dari pemikir, ahli-ahli politik dan ‘ulama’ di negeri-negeri kaum Muslim yang akan mengembangkan cara hidup dan pandangan Barat sehingga mengakibatkan paksi-paksi politik yang dibentuk menjadi rosak kerana tugas mereka adalah untuk melindungi rejim kufur dan ‘menghiasnya’ untuk masyarakat umum, bahkan jika mereka berada di landasan yang disebut sebagai pembangkang.

Sedangkan kemiskinan, kezaliman dan ketidakadilan menyelimuti kaum muslim di negeri-negeri mereka. Ini semua adalah kesan daripada kepimpinan para boneka barat yang telah merampas hak negara dan rakyat.

Mereka memimpin lembaga-lembaga negara di bidang ekonomi, pendidikan, dan administrasi. Mereka memimpin media yang menjadi pelindung terkuat dan penting dalam pemciptaan pandangan umum dan pengaruhnya, tidak hanya dalam idea-idea individu, tetapi juga dalam kecenderungan dan perasaan masyarakat di semua aspek kehidupan. Mereka adalah para penjaga untuk setiap sendi dari negara-negara miskin.

Oleh kerana itu, penting dan perlunya bagi siapa saja yang ingin mengubah realiti negeri-negeri kaum muslim untuk memerhatikan mereka dan membongkar kerosakan idea-idea mereka, dan menghancurkannya bermula dari akar umbi mereka yang telah rosak. Harapnya mereka tidak jatuh ke dalam perangkap perubahan dari dalam dan tidak menjadi sebahagian dari kerosakan dengan alasan untuk mempercepatkan perubahan dan segera melihat hasilnya. Rasulullah saw bersabda:

فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لاَ أَرْضًا قَطَعَ وَ لاَ ظَهْرًا أَبْقَـى

“Membebani kenderaan melebihi kemampuan, mengakibatkan terputusnya perjalanan dan hilangnya kenderaan.” [HR Bazzar, Abu Nu’aim, Hākim dan Baihaqi dalam Syu’abul Imān dari Abu Hurairah].

Mereka juga perlu berusaha untuk membangun dan menciptakan paksi politik di dalam masyarakat yang akan menjadi alternatif yang bersedia ketika terjadinya perubahan rejim dan ini adalah tugas parti ideologi dalam masyarakat. Ertinya, hanya parti ideologi yang akan menciptakan paksi politik seperti ini.

Sungguh Allah SWT telah mengurniakan kami dengan mengadakan parti seperti ini di dunia nyata yang diwakili oleh Hizbut Tahrir, yang didirikan oleh al-‘Alim al-Azhari Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 50-an abad lalu, dimana Hizbut Tahrir beraktiviti di tengah-tengah umat dan bersama umat untuk melanjutkan cara hidup Islam dengan mendirikan negara Khilafah melalui cara dan jalan Rasulullah saw, serta jalannya dalam membina umat dengan tsaqafah (pemikiran) Islam yang benar, sehingga umat dapat berinteraksi dan mengemban idea ini, serta mengawal Hizbut Tahrir dan para anggotanya untuk sampai pada tahap pemerintahan dan penyerahannya untuk penerapan Islam secara kaffah(keseluruhan) dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Juga menghapuskan dan memotong setiap yang memiliki hubungan dengan kekufuran, negara-negaranya dan boneka-bonekanya .
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment