Khilafah Menjaga Kehormatan Muslimah

“Hukum asal seorang perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumahtangga; perempuan adalah kehormatan yang wajib dijaga.”

Saat ini Kapitalisme telah membuat kehidupan manusia sangat menderita. Ekonomi kapitalis telah melahirkan kemiskinan yang mengerikan. Kerana kemiskinan, banyak perempuan terpaksa bekerja dan meninggalkan peranan utamanya sebagai ibu. Akibatnya, mereka banyak yang tekanan dan hilang naluri keibuannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang telah mengeksploitasi dirinya untuk mendapatkan wang demi memenuhi seluruh keperluannya.


Sistem Islam yang diterapkan oleh Daulah Islam atau Khilafah Islam berbeza dengan sistem Kapitalisme. Penerapan Islam oleh sistem pemerintahan Khilafah mewujudkan tidak hanya kesejahteraan rakyat, namun juga ketenteraman hidup seluruh warganya, termasuk di dalamnya kaum perempuan. Khilafah mengangkat perempuan dalam posisi terhormat dan mulia. Khilafah memastikan mereka mampu menjalankan peranan mereka untuk melahirkan dan mencetak generasi.
Khilafah Menjaga Kehormatan Kaum Perempuan

Bagaimana Khilafah Islam melaksanakan tanggungawabnya dalam rangka menjaga kehormatan perempuan?

Pertama: Khilafah akan menerapkan syariah Islam yang dengan sangat tegas menjaga kehormatan perempuan. Aturan tersebut di antaranya adalah mesti meminta izin ketika memasuki kehidupan khusus orang lain. Ini dimaksudkan agar perempuan—yang di dalamnya dibolehkan melepas jilbab—tidak terlihat auratnya oleh lelaki yang bukan mahram-nya (Lihat: TMQ an-Nur [24]: 27). Islam pun mewajibkan perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya (kecuali wajah dan dua telapak tangannya) serta mengenakan kerudung (TMQ an-Nur [24]: 31) dan jilbab (TMQ al-Ahzab [33]: 59) ketika keluar rumah.

Khilafah Islam juga akan memerintahkan mahram-nya untuk menemani perempuan ketika dia bepergian jauh. Khilafah akan melarang perempuan untuk bepergian sejauh perjalanan lebih dari sehari semalam seorang diri tanpa ditemani mahram­-nya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw.

Khilafah Islam juga melarang kaum perempuan menampakkan kecantikan mereka (tabarruj) di depan lelaki asing (TMQ al-Ahzab [33]: 33). Khilafah juga akan melarang perempuan bekerja jika pekerjaan itu mengeksploitasi mereka, separti menjadi model atau peragawati, kerana sesungguhnya dengan pekerjaan seperti ini akan menghinakan dirinya sendiri.

Semua hukum-hukum tersebut bukanlah untuk mengekang kebebasan kaum perempuan. Bahkan dengan peraturan tersebut kaum perempuan dimuliakan kerana dapat beraktiviti tanpa ada ancaman. Ini kerana, mereka yakin bahawa Allah SWT akan melindungi mereka kerana mereka telah terikat dengan aturan Allah SWT.

Kedua: Khilafah akan menjamin pelaksanaan tugas utama perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah (ummu wa rabbatul bayt). Demi menjamin kedudukan mulia ini, Islam menjauhkan perempuan dari tanggung jawab berat yang ada pada urusan pemerintahan. Hal ini tentu untuk menjaga kedudukan utamanya sebagai ibu generasi. Boleh dibayangkan bila perempuan menjadi penguasa, pengatur urusan rakyat yang demikian banyak dan kompleks, urusan rumah dan anak-anak mereka akan terabai. Untuk menjamin kelangsungan fungsi ibu, Islam pun membebaskan kewajiban shaum Ramadhan bagi mereka yang hamil dan menyusui anak, juga membebaskan kewajiban solat ketika mereka haid.

Islam mewajibkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perempuan untuk memenuhi hak mereka dengan baik, termasuk negara. Negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi lelaki agar dapat memberi nafkah kepada keluarga mereka. Negara juga wajib menyediakan kemudahan yang diperlukan, separti kemudahan kesehatan dan pendidikan yang baik agar kaum perempuan boleh menjalankan peranannya yang mulia dengan baik pula. Negara wajib menjamin keamanan dalam kehidupan publik agar saat wanita keluar rumah untuk menunaikan kewajiban mereka, mereka mendapat ketenangan.

Khilafah juga menerapkan sistem pendidikan Islam berbasis akidah Islam. Sistem ini akan melahirkan generasi berkeperibadian Islam, menguasai ilmu dan sains teknologi serta berjiwa pemimpin. Tentu ini akan semakin memudahkan tugas perempuan sebagai pendidik generasi, sekolah pertama (madrasatul ula) bagi anak. Kaum ibu tidak akan khawatir dengan kesolehan anak yang sudah terbentuk dari rumah kemudian rosak dalam lingkungan sekolah dan sikap guru-gurunya.

Ketiga: Khilafah akan menjaga keamanan bagi perempuan, baik di dalam rumahnya juga di luar rumahnya, dari segala gangguan yang akan mencelakakan dirinya. Khilafah akan menerapkan hukum ‘uqûbat Islam. Setiap pelaku pelanggaran, baik pelanggaran atas hukum syariah ataupun pentadbiran negara, akan dikenakan hukuman sesuai ketetapan syariah dan kebijakan Khalifah. Khilafah akan memberlakukan hukum cambuk dan rejam bagi pezina, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum qishâsh bagi pembunuh dan kejahatan fizikal, hukum cambuk bagi peminum khamr, hukum ta’zir (berupa denda, cambuk atau kurungan) bagi pelaku khalwat, pelecehan dan lain sebagainya. Hukum-hukum tersebut akan menjamin keamanan, kehormatan serta kemuliaan perempuan.

Keempat: Khilafah akan menguasai media massa sehingga isi yang disampaikan tidak menyimpang dari syariah Islam. Media massa bagi Khilafah dan kepentingan dakwah Islam mempunyai fungsi strategik. Di dalam negeri, media massa berfungsi untuk membangun masyarakat Islam yang kukuh. Kerana itu Khilafah akan mengawasi media-media swasta yang ada, baik cetak mahu pun elektronik agar tidak membahayakan masyarakat. Untuk menjaga kehormatan perempuan dan keluarga Muslim, Khilafah akan menghapuskan sama sekali tayangan-tayangan yang mendedahkan aurat, pornografi-pornoaksi ataupun bersifat ganas. Ini kerana, tayangan-tayangan tersebut akan menumbuhsuburkan kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat yang akan mengakibatkan pelanggaran kehormatan perempuan.

Demikianlah. Islam dengan hukum-hukum syarianya yang diterapkan oleh Khilafah sedemikian rupa menjaga dan melindungi perempuan. Di dalam masyarakat Khilafah, kaum perempuan tidak akan dipaksa atau terpaksa bekerja; kerosakan akhlak generasi akibat daripada tindakan kaum perempuan yang meninggalkan tugas-tugasnya juga tidak akan banyak terjadi.

Bukti Sejarah

Penjagaan kehormatan perempuan oleh Khilafah telah banyak dibuktikan dalam sejarah. Pada zaman Nabi saw., seorang Muslimah berbelanja di pasar Bani Qainuqa. Seorang Yahudi mengikat ujung pakaiannya sehingga ketika berdiri aurat perempuan tersebut tersingkap diiringi tertawaan orang-orang Yahudi di sekitarnya. Perempuan tersebut berteriak. Kemudian salah seorang Sahabat datang menolong dan terus membunuh pelakunya. Namun kemudian, orang-orang Yahudi menyerang dan membunuh Sahabat tersebut. Ketika berita ini sampai kepada Nabi saw., beliau terus mengumpulkan tenteranya. Pasukan Rasulullah saw. mengepung mereka dalam jarak yang dekat selama 15 hari hingga akhirnya Bani Qainuqa menyerah kerana ketakutan.

Pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab beliau biasa melakukan rondaan di sekeliling rumah penduduk setiap malamnya. Satu malam dia mendengar suara tangisan anak-anak dari satu rumah yang ternyata menangis kerana kelaparan. Ibu anak-anak itu tengah memasak batu untuk menenagkan anak-anaknya. Melihat itu, Khalifah Umar bersegara mengambil sekarung gandum yang beliau bawa sendiri dan diberikan kepada ibu tersebut.

Pada satu malam lainnya, beliau mendengar keluhan seorang perempuan—melalui senandung syair—yang rindu akan suaminya yang tengah menjalankan tugas di medan pertempuran. Lalu Khalifah Umar ra. bergegas mendatangi puterinya, Hafshah, untuk bertanya berapa lama seorang wanita tahan menunggu suaminya. Dari jawapan Hafshah, Khalifah Umar mengirimkan perintah kepada para panglima perang yang berada di medan pertempuran, agar tidak membiarkan seorang pun dari tentera nya meninggalkan keluarganya lebih dari empat bulan.

Pada masa Khalifah al-Mu’tashim Billah, pernah seorang perempuan menjerit di Negeri Amuria kerana dipelecehkan dan dianiaya. Dia memanggil-manggil nama Al-Mu’tashim. Jeritannya didengar dan diperhatikan oleh sang Khalifah. Serta-merta Khalifah al-Mu’tashim mengirim surat kepada Raja Amuria, “Dari Al-Mu’tashim Billah kepada Raja Amuria. Lepaskan wanita itu atau kamu akan berhadapan dengan pasukan yang kepalanya sudah di tempatmu, sedangkan ekornya masih di negeriku. Mereka mencintai mati syahid separti kalian menyukai khamar!” Singgahsana Raja Amuria pun bergetar ketika sang Raja membaca surat itu. Lalu wanita itu pun segera dibebaskan. Kemudian Amuria difathu oleh tentera kaum Muslim.

Marilah kita bersegera untuk meraih kemuliaan dan kehormatan yang dijanjikan Allah SWT. Mari mendidik diri, keluarga dan seluruh umat Islam untuk taat pada seluruh syariah. Jagalah diri kita dari propaganda sesat dan perjuangan tanpa arah. Sudah saatnya kita sedar bahawa perjuangan untuk tegaknya syariah dan Khilafahlah yang kita tuju. Hanya dengan Khilafah sajalah ketenteraman, kehormatan dan kemuliaan perempuan akan terwujud.

WalLâhu a’lam bi ash-shawwâb.

Oleh: Najmah Saiidah; (Anggota Lajnah Tsaqofiyah MHTI)
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment