Pelestarian Alam dan Hutan di Era Khilafah

Segala pujian kepada Allah SWT yang telah menciptakan alam ini dengan ekosistemnya yang luar biasa. Allah SWT berfirman, “Apakah mereka melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak retak sedikit pun? Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kukuh, dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata?” [TMQ Qaf (50): 6-7]


Allah SWT juga menurunkan manusia di muka bumi sebagai khalifah, untuk mengurus dunia ini. Tidak hanya itu, Allah juga telah menurunkan peraturan hidup untuk digunakan oleh manusia. Jika peraturan ini digunakan, maka hasilnya pasti dunia dan seisinya akan tetap terjaga. Alam dan lingkungan juga akan tetap teratur. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Nabi juga mengingatkan, “Takutlah kalian dari tiga laknat: bertempur di sumber air, melubangi jalan, dan merosak tempat berteduh.” [al-‘Adhim al-Abadi, ‘Aun al-Ma’bud fi Syarh Sunan Abi Dawud, I/13]

Bukan hanya itu, Nabi dengan tegas pun melarang menebang, apalagi membumihanguskan pepohonan, walaupun ketika sedang berperang. Dalam sabdanya, Nabi menyatakan, “Perangilah di jalan Allah dengan menyebut asma Allah orang mengingkari Allah, dan janganlah kalian melarikan diri.. Jangan memotong pohon kurma, pepohonan dan jangan pula menghancurkan rumah.” [Lihat, Musnad Abi Bakar].

Islam memerintahkan umatnya agar menanam pohon, “Tidak seorang Muslim pun menanam biji kecuali, apa yang dimakan darinya itu merupakan sedekah. Apa yang dicuri merupakan sedekah. Apa yang dimakan binatang merupakan sedekah. Apa yang dimakan burung merupakan sedekah. Tidak seorang pun menanamnya, kecuali baginya sedekah.” [HR. Muslim].

Walaupun sejarah Islam tidak pernah sepi dari peperangan, tetapi peperangan yang terjadi tidak pernah merosakkan alam sekitar. Wasiat yang disampaikan oleh Nabi dalam Musnad Abi Bakar juga diwasiatkan oleh Abu Bakar ketika menjadi khalifah kepada para panglima perang dan pasukannya. Wasiat ini juga telah dilaksanakan oleh para khalifah generasi berikutnya.

Bukan hanya melestarikan alam dan hutan, para penguasa kaum Muslim di era kekhilafah Islam juga telah menciptakan taman-taman nan indah. Abdurrahman ad-Dakhil, di Cordoba, telah membina taman terbesar di sana, ar-Rashafah. Taman ini dibina oleh Abdurrahman untuk mengikut jejak langkah datuknya, Khalifah Hisyam bin Abdul Malik yang telah membina taman di Syam. Benih dan anak benihnya dijaga dengan baik, sehingga dalam waktu singkat, tanaman tersebut tersebar ke seluruh Andalusia, Sepanyol.

Di Granada juga terdapat taman-taman dan kebun-kebun yang sangat indah. Bukan hanya di luar, tetapi di dalam istana juga, taman dan kebun ini menghiasi istana, seperti yang terlihat di istana al-Hamra. Bahkan, ada taman yang sangat indah, dibina di atas bukit, bernama taman al-‘Arif. Tidak hanya itu, masih banyak taman-taman dan kebun yang digunakan untuk kajian, disebut Hadaiq Tarjiribiyyah, yang diawasi dan dijaga oleh jurutera pertanian.

Konsep rumah dengan taman sudah menjadi sebahagian dari kehidupan rakyat Andalusia yang hidup di era khilafah. James Dicky, sejarawan Sepanyol, mengatakan, “Walaupun kebanyakan rumah tersebut kecil, tetapi semuanya mempunyai aliran air, bunga, pohon kecil dan sarana peristirehatan yang sempurna. Ini membuktikan, bahawa Andulusia ketika berada di bawah kekuasaan Islam jauh lebih indah, berbanding sekarang.” [James Dicky, Hadharah al-Arab al-Islamiyyah fi Andalus, I/176]

Keaslian dan keindahan alam ini bahkan kemudian dikembangkan oleh arkitek Muslim di era Khilafah ‘Uthmaniyah untuk membina taman-taman yang tidak hanya berfungsi untuk menjaga ekosistem, tetapi telah dimanfaatkan untuk hiburan, dan menghilangkan tekanan. Taman-taman ini dibuat berhadapan dengan pantai, khususnya di pinggiran Selat Bosporus.

Masjid-masjid juga dipenuhi dengan taman dan pepohonan, bukan hanya untuk fungsi estetika, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kebakaran agar tidak melanda pekampungan penduduk. Di Istana Topkapi, contohnya, taman dan pepohonan tersebut mempunyai keluasan 69 000 m2 dengan lingkaran 5 km2. Hingga kini, sisa-sisa landskap tersebut masih ada.

Semua ini membuktikan, betapa Islam mengajar untuk melestarikan alam dan hutan. Ini sangat jauh berbeza jika dibandingkan dengan rejim kapitalisme dan sosialisme yang berkuasa saat ini. Nafsu serakah mereka telah menjadikan alam dan hutan dibakar dan dibumihanguskan.
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment