Bolehkah Saudara Ipar Tinggal Serumah?


Soalan:
Bagaimana hukumnya saudara ipar tinggal serumah? Bagaimana dengan persoalan khalwat dan aurat saudara ipar perempuan yang bukan mahram bagi saudara ipar laki-lakinya di rumah perempuan tersebut? Bagaimana pula hukum memandang saudara ipar?

Jawapan:

Pertama: Secara syar'ie tidak ada larangan bagi seorang wanita tinggal serumah dengan saudara perempuannya yang sudah bersuami. Ini ditegaskan dalam Nasyrah Soal-Jawab bertarikh 19/11/1968. Tentu, dengan catatan, masing-masing dengan bilik yang berasingan. Suami saudaranya, atau saudara iparnya, tidak boleh tinggal sebilik dengannya. Suami saudara perempuannya, atau saudara ipar laki-lakinya, juga tidak boleh berkhalwat dengan dirinya. Dalam hal ini, tidak ada bezanya, apakah saudara iparnya itu orang soleh atau tidak. Sebab, tinggal serumah dalam ini hukumnya mubah.

Hal ini juga ditegaskan dalam Nasyrah Soal-Jawab tarikh 11/5/1970 M. Pada dasarnya, seorang wanita boleh hidup serumah dengan saudara perempuan kandungnya di rumah suaminya. Syaratnya, dalam bilik yang berasingan, dan di rumah tersebut tidak terjadi perlakuan khalwat antara saudara perempuan sekandung dan saudara iparnya, iaitu suami saudara perempuannya.

Mengenai larangan khalwat, itu kerana hubungan antara saudara ipar laki-laki dan perempuan tersebut bukanlah mahram kekal (mahram ta'bîd), seperti hubungan dengan ibu mertua, misalnya, sebaliknya hubungan ini merupakan mahram sementara (mahram mu'aqqat). Jadi khalwat tersebut hukumnya tetap haram. Alasannya, kerana status kemahramannya bersifat sementara, bukan kekal. Status mahram sementara ini tetap bukan mahram. Kerana itu saudara ipar laki-laki dan perempuan tersebut tetap tidak boleh berkhalwat. Dengan kata lain, kedua-duanya tidak boleh berdua-duaan di dalam rumah, ketika saudara perempuannya tidak ada di rumah. Oleh kerana itu, kedua-duanya secara syar'ie tidak dilarang tinggal serumah, namun tetap tidak boleh berkhalwat.

Nabi SAW. Bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بامرأة ليستْ له بمحرمٍ فإنَّ ثالثَهُما الشيطان

“Tidaklah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali sesungguhnya pihak ketiganya adalah syaitan” [HR at-Tirmidzi dan al-Hakim. At-Tirmidzi berkata Hadis ini hasan sahih].

Mahram yang dimaksudkan di sini adalah mahram kekal, bukan mahram sementara.

Kerana itu, dalam Nasyrah Soal-Jawab tarikh 14/9/1968 M, berkaitan dengan status pembantu perempuan, tidak ada larangan menggaji pembantu perempuan yang bukan mahram, tetapi dengan syarat tidak boleh berkhalwat dengan majikan laki-lakinya. Kebolehan menggaji pembantu perempuan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membolehkan berkhalwat.

Dengan demikian bagi mereka yang bujang sebenarnya tidak ada larangan menggaji pembantu perempuan, dengan catatan tidak terjadi khalwat. Namun, jika tidak boleh dielakkan, undang-undang mengupahnya menjadi tidak boleh. Kerana itu bagi laki-laki bujang lebih baik tidak mengambil pembantu perempuan sehingga tidak terjerumus dalam keharaman, dengan melakukan khalwat. Solusinya, dia boleh menggaji pembantu laki-laki sehingga tidak terkena larangan khalwat.

Kedua: Akibat dari kebolehan tinggal serumah dengan bukan mahram tersebut, baik dengan saudara ipar dan pembantu, adalah berkaitan dengan larangan wanita berpakaian dengan tsawb al-mihnah (baju kerja) di hadapan bukan mahramnya. Sebagaimana ditegaskan dalam kitab An-Nizham al-Ijtima'i, larangan tersebut sebenarnya bersifat umum. Hanya saja, ada sejumlah nas yang mengecualikan dalam satu keadaan, iaitu wanita yang berpenampilan dengan tsaub al-mihnah (baju kerja) dinyatakan tidak berdosa ketika itu dilakukan di rumahnya, dalam kehidupan khusus, atau ketika dia tinggal bersama orang lain dalam satu rumah. Syaratnya, penghuni rumah yang bukan mahram tersebut tetap berkewajipan untuk menundukkan pandangan terhadap dirinya.

Dalam hal ini ada dua perkara yang perlu dibezakan.

1. Larangan syariah kepada perempuan untuk berpenampilan dengan tsawb al-mihnah (baju kerja) di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Larangan ini bersifat umum.

2. Kebolehan yang diberikan syariah kepada dirinya untuk berpenampilan dengan tsawb al-mihnah (baju kerja) di rumahnya, dengan mahramnya atau bukan. Kebolehan ini bersifat khusus, di rumahnya, yang mengecualikan dari larangan umum sebelum ini. Lagi pula, ada kebolehan yang diberikan syariah kepada perempuan tersebut untuk tinggal serumah dengan lelaki asing, tentu dengan tetap berkewajipan untuk menundukkan pandangan terhadap aurat perempuan yang bukan mahramnya itu.

Kerana itu sebenarnya tidak ada percanggahan antara dua konteks ini. Lihat Nasyrah Soal-Jawab tarikh 8 Syaa'ban 1388 H. Pertanyaan lebih terperincinya adalah, jika pakaian kerja tersebut menampakkan aurat perempuan seperti rambut, kedua-dua lengan, harta, leher dan bahagian dadanya, Adakah masih tetap dibolehkan tinggal serumah dengan saudara ipar? Hal yang sama juga boleh berlaku ketika ada tetamu keluarga datang saat lebaran atau waktu tertentu, kemudian perempuan yang tinggal di rumah tersebut berpenampilan dengan dengan tsawb al-mihnah (baju kerja), apakah juga masih dibolehkan?

Jawapannya tetap perlu dibezakan antara dua hal:
1. Undang-undang perempuan berpakaian dengan tsawb al-mihnah (baju kerja) di rumahnya, dengan akibat terlihat auratnya.
2. Undang-undang melihat auratnya.

Tentang undang-undang yang pertama jelas boleh, tidak ada pengecualian. Adapun mengenai hukum kedua, tetap haram bagi lelaki yang bukan mahramnya.

Ketiga: Adapun yang ketiga, iaitu melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya, secara mutlak hukumnya haram. Keharaman secara mutlak ini berlaku baik hanya sekadar melihat (mujarradi an-Nadhr) atau melihat untuk dinikmati (nadhrah ladzdzah). Hanya saja, syariah kemudian mengecualikan larangan untuk menikmati bagi suami. Demikian halnya larangan secara mutlak melihat aurat, dikecualikan bagi 12 orang, termasuk ayah saudara (dari bapa) maupun ayah saudara (dari ibu).

Begitu pula larangan melihat kecantikan perempuan tersebut, dikecualikan dari wajah dan telapak tangan bagi seluruh lelaki, baik mahram mahupun bukan. Kerana itu melihat untuk dinikmati (nadhrah ladzdzah), iaitu melihat dengan syahwat, secara mutlak hukumnya haram, kecuali bagi suami / isteri.

Melihat wajah dan telapak tangan secara umum, iaitu sekadar melihat, secara mutlak hukumnya mubah. Adapun terhadap yang lain, di luar wajah dan telapak tangan, secara mutlak hukumnya haram, kecuali bagi orang yang mempunyai hubungan mahram dan sebagainya yang disebutkan oleh Allah SWT. Inilah ketentuan yang berlaku dalam kehidupan umum.

Namun, dalam kehidupan khusus, iaitu di rumahnya, syariah telah membolehkan wanita untuk menampakkan kecantikannya, lebih dari sekadar wajah dan telapak tangan; sesuatu yang sekaligus ditunjukkan oleh pakaian kerja (tsaub al-mihnah). Allah SWT berfirman,


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, juga orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) iaitu: sebelum solat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) kalian di tengah hari dan sesudah solat Isya’” [TMQ an-Nur (24): 58].

Dalam nas ini, Allah SWT melarang anak-anak yang belum baligh dan budak masuk ke rumah perempuan dalam tiga waktu, yang disebut sebagai tiga waktu aurat bagi mereka. Namun, Allah SWT kemudian membolehkan mereka memasuki rumah perempuan tersebut di luar itu, sebagaimana ditegaskan:

ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

“(Itulah) tiga aurat bagi kalian. Tidak ada dosa atas kamu dan atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain)” [TMQ an-Nur (24): 58].

Ini bermakna, di luar ketiga waktu tersebut, anak-anak dan budak perempuan tersebut boleh masuk ke rumah perempuan tersebut tanpa izin, yang mana ketika itu mereka sedang bekerja, dengan mengenakan baju kerja (tsaub al-mihnah).

Dari nas ini boleh difahami, bahawa bagi perempuan tersebut ada kebolehan hidup dengan pakaian kerja dan menampakkan apa yang diperlihatkan oleh pakaian kerjanya. Kepada siapa? Kepada anak-anak dan budaknya. Dalam hal ini, dia tidak berdosa jika berpakaian dengan baju kerja (tsaub al-mihnah). Juga boleh apa yang diperlihatkan oleh pakaiannya tersebut tampak oleh anak-anak dan budaknya. Dia juga tidak harus menutupinya dari mereka. Mereka juga tidak perlu izin terlebih dulu ketika memasuki rumah perempuan tersebut.

Adanya frasa al-ladzina ma malakat aimanuhum (budak) dan al-ladzina lam yablughu al-hulum (kanak-kanak belum baligh) ini tidak boleh dijadikan hujah, bahawa ini hanya berlaku untuk mereka berdua, sementara yang lain tidak boleh. Memang kepada mereka berlaku 'illat maqshurah, iaitu sebab-sebab undang-undang, yang hanya berlaku untuk mereka, kerana adanya predikat thawwâfûn. Dengan begitu, adanya 'illat maqshurah ini menafikan kemungkinan yang lain boleh dianalogikan kepadanya. Hanya saja, ini berlaku untuk mereka yang tidak tinggal serumah. Bagi mereka yang tinggal serumah, tidak; kerana larangan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian (selalu) ingat” [TMQ an-Nur (24): 27].

Mafhûm mukhalafah-nya, kalau masuk ke rumah sendiri, atau tempat tinggalnya sendiri, tidak perlu minta izin. Selain itu, ayat ini turun, ketika ada seorang perempuan Ansar mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya di rumah dalam keadaan yang sebenarnya tidak ingin dilihat oleh siapapun, baik oleh ayah maupun anak saya. Ayah sering masuk ke rumah saya, dan ahli keluarga saya selalu masuk ke rumah saya, semasa saya dalam keadaan seperti itu. Lalu, apa yang harus saya lakukan? "

Lalu turunlah QS an-Nur [24]: 27 ini.

Oleh kerana itu, ini membuktikan bahawa masalah dalam kehidupan khusus ini bukanlah masalah menutup atau membuka aurat, tetapi masalah kesibukan kerja yang dilakukan oleh kaum perempuan. Dalam keadaan seperti ini, iaitu sibuk bekerja, Allah SWT tidak memerintahkan perempuan untuk tidak bekerja, apabila ada lelaki lain. Allah SWT juga tidak memerintahkan perempuan untuk menutup auratnya. Sebaliknya, yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah kaum lelaki, agar meminta izin kepada dirinya ketika hendak masuk ke rumahnya. Tidak peduli, sama ada lelaki tersebut mahramnya atau bukan; juga tidak peduli sama ada yang masuk tersebut lelaki atau wanita; kecuali jika yang masuk itu adalah anak-anak dan budak perempuan tersebut. Namun, dia tidak dilarang untuk berpakaian dengan tsawb al-mihnah.

Oleh kerana itu, masalah lelaki yang bukan mahramnya melihat dirinya dalam keadaan berpakaian dengan tsawb al-mihnah, ketika wanita tersebut di rumahnya, ini merupakan masalah yang berkaitan dengan status undang-undang "lelaki bukan mahram yang melihat auratnya"; bukan masalah yang berkaitan dengan kewajiban perempuan tersebut harus menutup auratnya atau menghentikan kesibukannya bekerja. Dengan demikian, yang dihukumi adalah fakta "lelaki bukan mahram yang melihat aurat" perempuan lain. Jadi, hukumnya haram. Namun, tidak haram bagi yang mempunyai hubungan mahram.

Selain itu, lelaki tersebut juga diperintahkan untuk menundukkan pandangannya dari melihat di luar wajah dan telapak tangan [TMQ an-Nur (24): 30].

Dengan demikian hukum tinggal serumah bagi saudara ipar atau majikan dengan pembantunya boleh, dengan syarat tidak berlaku khalwat. Masing-masing dengan tempat tinggal, atau bilik berasingan satu dengan yang lain. Perempuan yang tinggal serumah boleh mengenakan pakaian kerja, ketika di rumah, sementara saudara iparnya wajib menundukkan pandangannya, dan tidak melihat auratnya. Semuanya ini berlaku bagi orang yang tinggal serumah.

Bagi mereka yang tidak tinggal serumah, maka untuk memasuki rumah tersebut, wajib meminta izin kepada penghuninya; baik mereka yang hendak masuk tersebut bapa, ibu, saudara-mara atau sesiapa sahaja; baik mempunyai hubungan mahram ataupun tidak. Semuanya wajib minta izin kepada penghuninya. Hanya saja, jika yang masuk tersebut berstatus mahram, maka perempuan yang tinggal di dalamnya tidak perlu menutup aurat. Namun, jika bukan mahram, maka wajib menutup auratnya. Jika perempuan tersebut tetap tidak menutupnya, maka dia berdosa. Adapun bagi lelaki yang berhadapan dengan perempuan yang mengenakan pakaian kerja, dia wajib menundukkan pandangannya.

Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Nasyrah Soal-Jawab tarikh 30/5/1967 M, jelas ada bezanya antara lelaki yang tinggal serumah dengan tidak. Bagi yang tinggal serumah, tidak perlu minta izin untuk memasuki rumah yang dia diami, dan perempuan yang tinggal serumah dengannya, juga tidak wajib menutup auratnya ketika di rumah dengannya. Dengan catatan, tetap tidak boleh berkhalwat. Meski demikian, lelaki tersebut tetap berkewajipan untuk menundukkan pandangannya. Adapun bagi lelaki yang tidak tinggal serumah, maka selain perlu meminta izin ketika memasuki rumah tersebut, perempuan di rumah itu wajib menutup auratnya; kecuali terhadap anak-anak dan budaknya, atau mahramnya. Wallahu a'lam. 
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment