Komunikasi Berkesan Suami Isteri

Oleh: Dedeh Wahidah Achmad (Ketua Lajnah Tsaqafiyah DPP MHTI)


Hubungan suami isteri bukanlah hubungan peringkat atasan dan bawahan, juga bukan seperti hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Kehidupan suami isteri mesti diliputi rasa cinta dan kasih sayang. Pergaulan di antara keduanya adalah pergaulan persahabatan. Keduanya akan saling memberikan kedamaian dan ketenteraman. Allah SWT menjelaskan bahawa peruntukan asas dalam sebuah perkahwinan adalah kedamaian dan dasar dari kehidupan suami isteri adalah ketenteraman (TMQ ar-Rum [30]: 21).

Supaya ketenteraman, kecintaan, kasih sayang dan kedamaian itu wujud dalam kehidupan suami isteri, Allah SWT pun telah menetapkan aturan yang perlu dipenuhi, iaitu berupa pemberian hak dan kewajipan yang perlu dijalankan oleh pasangan masing-masing.

Namun dalam praktikalnya, ketenangan dan kedamaian tidaklah mudah untuk diraih. Tidak sedikit perkahwinan mengalami konflik dan permasalahan yang boleh mengancam keharmonian rumahtangga, bahkan tidak jarang yang berakhir dengan perpisahan dan perceraian. Salah satu yang mencetuskan munculnya badai ini adalah buruknya komunikasi di antara suami isteri.

Romantik Dalam Pernikahan

Kehidupan rumahtangga tidak seindah bayangan dan tidak semulus harapan. Kadang masalah muncul silih berganti kerana perbezaan visi dan misi keluarga, tidak sepadan watak di antara pasangan, campur tangan pihak keluarga, masalah anak, kesulitan ekonomi, dan lain-lain. Bahkan pengaturan aktiviti dakwah pun boleh dianggap sebagai masalah.

Seharusnya sebanyak dan sesulit apapun masalah yang dihadapi tidak akan menjadi beban yang memberatkan apalagi membawa kepada perpecahan keluarga. Syaratnya, suami isteri mampu mendudukkan persoalan secara berkadaran sesuai dengan tuntutan syariah, boleh menyatukan pandangan atas semua permasalahan tersebut, serta mempunyai komitmen yang sama dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, jika mereka tetap berkeras pada kehendak dan pendapat masing-masing yang didorong oleh penguasaan emosi dan mementingkan diri, maka permasalahan remeh pun akan berubah menjadi badai yang boleh memporak perandakan bangunan rumahtangga. Pada titik inilah pentingnya dibina komunikasi yang harmoni dan berkesan di antara suami isteri. Komunikasi ini akan mampu menyatukan dua hati yang berbeza, mencari titik temu pendapat yang tidak sama dan melahirkan komitmen untuk sama-sama menyelesaikan masalah demi mempertahankan keutuhan rumahtangga dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah.

Komunikasi Berkesan

Dalam teori komunikasi terdapat beberapa ciri yang boleh menentukan komunikasi berkesan iaitu:

(1) Hormat. Sikap, tatapan, intonasi, sapaan serta kalimat yang digunakan suami/isteri ketika berkomunikasi dengan pasangannya perlu menunjukkan rasa hormat, tidak mengganggu apalagi menjatuhkan.

(2) Empati. Kemampuan suami/isteri untuk meletakkan diri pada situasi atau keadaan yang dihadapi oleh pasangan sehingga keduanya akan memahami apa yang sedang dirasakan pasangannya. Tidak menunjukkan rasa gembira ketika pasangan sedang kesal atau bersedih. Tidak menghukum kesalahan yang dilakukan kerana masih belum jelas.

(3) Mendengar. Komunikasi suami/isteri dapat didengar atau difahami dengan baik oleh pasangannya. Hal ini penting diperhatikan kekerapan suara dan jarak di antara keduanya (berbicara dengan menatap muka); tidak saling menjerit, memberi tumpuan dalam perbincangan; tidak mengajak bicara serius apabila pasangan sedang sibuk dengan urusan lain yang tidak mungkin ditinggalkan.

(4) Clarity. Keterbukaan dan ketelusan. Suami isteri perlu menjauhkan syak wasangka terhadap pasangan.

(5) Humble. Rendah hati. Suami isteri tidak bersikap angkuh kepada pasangan.

Penghambat Kejayaan Komunikasi

Berikut adalah beberapa faktor penghalang yang sering berlaku dalam komunikasi suami isteri:

(1) Suami/isteri menyalahkan pasangan (blaming partner). Tidak menunjukkan kesalahannya secara khusus. Akhirnya, pasangan akan tetap menganggap dirinya benar dan tidak menyedari kesalahan yang telah dia lakukan. Salah satu contoh adalah tuduhan bahawa suami/isteri telah melanggar undang-undang syariah kerana telah mengabaikan kewajipannya, namun tidak disertai penjelasan atas kesalahannya.

(2) Saling menyalahkan dan sentiasa mencari-cari kesalahan pasangan. Biasanya diawali dengan persepsi bahawa pasangannya salah, padahal boleh jadi kemungkinan dia benar. Oleh kerana gaya saling menyalahkan ini, komunikasi tidak akan mampu mengungkap kebenaran. Hal ini terjadi sebaliknya, mereka akan terus bertelingkah serta menganggap pasangannya keras kepala dan tidak boleh dinasihati.

(3) Meluat terhadap kritikan atau nasihat yang disampaikan oleh pasangan. Perkataan apapun yang disampaikan oleh pasangan akan diterima sebagai cacian yang menyakitkan. Mereka sukar menyedari kesalahan bahkan yang sering terjadi mereka mudah tersinggung.

(4) Qiyasy-syumuly. Menganggap salah semua yang dilakukan/dikatakan pasangan, padahal boleh jadi kesalahan yang dilakukan hanya satu/beberapa kali sahaja.

(5) Tidak mencari akar masalah. Ketika komunikasi harmoni tidak terjalin di antara suami-isteri, sering keduanya mengelakkan komunikasi yang berterusan. Demi menamatkan perdebatan, sering muncul pengakuan palsu, "Ya, saya yang salah." Kenyataan ini bukanlah pengakuan sebenarnya. Jauh di lubuk hati yang paling dalam dia tetap tidak menerima perlakuan pasangannya dan cenderung menyalahkannya. Disangkakannya dapat menyelesaikan permasalahan, namun yang terjadi boleh menyebabkan makin terkumpul masalah dan mendatangkan sengketa yang lebih besar.

(6) Jangkauan pendek, tidak ke masa hadapan. Perbezaan watak suami isteri sangat memerlukan kesabaran untuk mempertemukannya. Kesalahan yang dilakukan pasangan sekarang insya Allah di masa hadapan akan boleh diperbaiki dengan usaha yang sungguh-sungguh dan disertai kesabaran.

Panduan Komunikasi Berkesan Suami Isteri:

(1) Tanamkan dalam hati bahawa suami/isteri adalah sebahagian daripada kita; bukan orang lain, bukan saingan, apatah lagi musuh yang mengancam. Dengan pemahaman ini maka kita akan sentiasa menerima input, kritikan dan nasihat pasangan sebagai sesuatu yang baik untuk keutuhan keluarga.

(2) Mengutamakan undang-undang syariah, bukan keinginan dan kepentingan peribadi. Ketundukan terhadap undang-undang syariah akan meringankan kita untuk menerima kebenaran yang disampaikan suami/isteri sekalipun bertentangan dengan keinginan kita.


(3) Berupaya melayan suami/isteri dengan makruf. Bagi suami terdapat hadis Rasulullah SAW,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku” [HR Tirmidzi dan Ibn Majah].

Untuk para isteri ada hadis Rasulullah SAW,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Andai aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada seseorang yang lain, nescaya aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya” [HR Tirmidzi].

Dorongan meraih darjat terbaik di sisi Allah SWT akan membantu suami/isteri melayan pasangannya dengan sebaik-baiknya. "Service Excelent" menjadi cita-citanya. Hal ini akan menyebabkan seorang isteri akan berupaya keras taat kepada suaminya dan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suaminya meskipun perlu mengorbankan masa rehat/santai atau kesenangannya sendiri. Sebaliknya, seorang suami akan menjadi orang yang paling lembut, paling memberi perhatian dan paling bertanggungjawab di hadapan isteri dan keluarganya meskipun perlu mengorbankan sebahagian keinginannya.

(4) Tidak kaku dalam komunikasi. Kehidupan suami isteri adalah ketenteraman dan ketenangan serta cinta dan saling percaya. Sikap keras hati suami/isteri boleh diluluhkan dengan kelembutan. Keangkuhan mampu ditundukkan dengan ketaatan dan keikhlasan. Prasangka akan hilang dengan keterbukaan. Rasa kesal dan putus asa sirna dengan kesabaran.

(5) Meletakkan suami/isteri sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan sekalipun mereka ustaz/ustazah atau aktivis dakwah yang sentiasa mengajak orang menegakkan kebenaran. Kesedaran ini akan membantu kita menerima kesalahan yang dilakukan pasangan, namun tidak membiarkan kesalahan terus berlaku. Kesalahan dan kelalaian harus disertai dengan sikap saling menasihati. Pemahaman bahawa suami/isteri bukan manusia sempurna tanpa cela dan kecacatan akan memupuk kesabaran menghadapi kelemahan dan kekurangan pasangan (Lihat: TMQ an-Nisa [4]: 19).

Wallahu a'lam.

SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment