Ahli Politik dan Ulama Tidak Layak Takut Kepada Pemimpin Thagut

Wajib atas Ulama yang soleh dan para ahli politik yang mukhlisin untuk mengatakan kebenaran dan menolak untuk bermanis muka (menyembunyikan kebenaran) di hadapan para pemimpin. Agar diri mereka terbebas daripada kehinaan dunia dan azab akhirat.

Dan juga wajib atas mereka untuk membetulkan kekeliruan pemimpin, melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar kepada para pemimpin tersebut. Dan tidak perlu takut akan kemarahan para pemimpin itu. Sebab tidak layak bagi seorang Ulama yang memahami ilmu agama untuk takut di hadapan pemimpin yang durhaka (thagut) melebihi ketakutan kepada Allah SWT.

Allah SWT berfiirman,
Hanya saja yang takut kepada Allah di antara para hambaNya adalah para ulama [TMQ Faathir (35):28].

Dan semoga selawat Allah selalu tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabat baginda.

Wassalaamualaykum warahmatullahi wabarakatuh.


SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment