Video Makna Hakiki Hijrah


Hijrah adalah tonggak berdirinya Daulah Islamiyah (Negara Islam) untuk pertama kalinya. Hijrah juga merupakan titik awal kebangkitan Islam dan kaum Muslim yang pertama kali, setelah selama 13 tahun sejak kelahirannya. Di mana dalam tempoh tersebut, Islam dan kaum Muslim terus dipinggirkan dan ditindas secara zalim oleh orang-orang kafir Makkah. Namun, setelah Hijrah, penindasan dan penderitaan umat Islam pun berakhir.

Demikianlah sebagaimana pernah diisyaratkan oleh Aisyah ra.:

"Dahulu ada orang Mukmin yang lari membawa agamanya kepada Allah dan Rasul-Nya kerana takut difitnah. Adapun sekarang (setelah Hijrah) Allah swt. benar-benar telah memenangkan Islam, dan seorang Mukmin dapat beribadah kepada Allah swt. sesuka dia" [HR Bukhari].

Setelah Hijrah juga Islam terus bangkit dan berkembang pesat hingga menyebar ke seluruh Jazirah Arab serta mampu menembus berbagai pelosok dunia.

Oleh itu, agar kaum Muslim dapat benar-benar mewujudkan kembali makna Hijrah yang sebenarnya, tidak lain, umat ini mesti segera melepaskan diri dari segala bentuk kezaliman sistem kufur dan kekuasaan negara-negara imperialis Barat, yang secara nyata telah menimbulkan ketertindasan dan kemalangan kaum Muslim dalam berbagai bidang kehidupan.
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment