Pentingnya Kejujuran dalam Seluruh Aspek Kehidupan

Allah SWT telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur" [TMQ At-Taubah (9):119].

Begitu juga dengan firmannya, "Pada hari ini kejujuran akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, bagi mereka adalah syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, Allâh redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allâh, itulah keberuntungan yang amat besar” [TMQ Al-Maidah (5):119].

Telah bersabda Rasulullah SAW: "Diwajibkan atas kalian untuk jujur, kerana kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa jujur dan benar-benar berusaha untuk selalu jujur, sehingga dia dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang paling jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, kerana dusta akan membawa kepada perbuatan keji. Dan perbuatan keji itu pula akan membawa ke neraka. Seseorang yang suka berdusta, dan berusaha untuk selalu berdusta, sehingga dia dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang paling berdusta" [Muttafaq ‘alaih].

Dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata Nabi SAW telah bersabda , “Dua orang Malaikat mendatangiku malam tadi, keduanya berkata, ‘Orang yang engkau lihat merobek-robek mulutnya sendiri adalah seorang pendusta yang berdusta dengan sebuah kedustaan lalu menyebarkannya ke berbagai penjuru dunia, maka dia diazab dengan seperti itu sampai hari kiamat’” [HR Al-Bukhari].

Oleh kerana itu ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan iaitu:

Kebiasaan berdusta dalam berbicara adalah kebiasaan orang-orang munafik. Rasulullah SAW bersabda:

Terdapat 4 sifat yang menjadikan seseorang itu munafik sejati. Barangsiapa memiliki salah satunya maka padanya terdapat salah satu sifat munafik sehingga dia meninggalkannya. Bila berbicara dia dusta, bila membuat kesepakatan dia khianat, bila berjanji dia mungkir dan bila berselisih dia curang. (Muttafaq ‘alaih)

Kebiasaan suka memungkiri janji merupakan ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW:

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Telah bersabda Rasulullah SAW: Diantara ciri-ciri orang munafik ada tiga; apabila berbicara dia dusta, apabila berjanji dia mungkir dan apabila diberi amanah dia khianat” [Muttafaq ‘alaih].

Pemimipin yang menipu rakyatnya. Rasulullah SAW telah bersabda,
"Tidaklah seorang hamba yang dijadikan Allâh sebagai pemimpin, lalu dia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya pada hari dia meninggal, kecuali Allah mengharamkan syurga atasnya" [HR Muslim].

Akhir kata, untuk menjadi sebahagian daripada orang-orang yang jujur dan sentiasa berlaku baik dan sentiasa berusaha untuk terus memperbaiki diri, mari kita sama-sama renungi Firman Allâh SWT tersebut,

"Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) perbuatan mereka. Barangsiapa melakukan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang melakukan kejahatan sebesar zarah pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula" [TMQ Az-Zalzalah (99):6-8].
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment