Perlumbaan Yang Melalaikan


أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ * كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

“Bermegah-megah telah melalaikan kamu, sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatan itu). Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim. Sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainulyaqin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan” [TMQ at-Takatsur(102):1-8].

Pengenalan

Surah ini dinamakan at-Takâtsur, diambil daripada ayat pertama. Ibnu Marduyah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, surah ini turun di Mekah. Menurut al-Qurthubi dan Abu Hayyan, surah ini termasuk Makkiyah dan ia merupakan pendapat seluruh mufassirin. Namun, Imam Bukhari meriwayatkannya sebagai Madaniyah.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman, Alhâakum al-takâtsur (bermegah-megahan telah melalaikan kamu). Ibnu Abbas dan al-Hasan memaknakan al-takâtsur di sini adalah bermegah-megah dalam harta dan anak. Qatadah menafsirkannya sebagai berbangga-bangga dengan kabilah dan keluarga. Adh-Dhahhak menafsirkannya sebagai mencari penghidupan dan perdagangan. Ditegaskan asy-Syaukani, ayat ini menjadi dalil bahawa al-isytighâl dengan dunia, saling berlumba dan berbangga dengannya merupakan al-khishâl al-madzmûmah (tabiat yang tercela).

Kemudian ditegaskan, hattâ zurtum al-maqâbir (sehingga kalian masuk ke dalam kubur). Huruf hattâ ini ghâyah (batas akhir) daripada ayat sebelumnya, alhâakum. Maksud zurtum al-maqâbir adalah datangnya kematian. Itu bererti bahawa sepanjang hidup mereka hanya dihabiskan untuk berlumba, bersaing dan berbangga dengan banyaknya harta, anak, kedudukan dan kesenangan dunia lainnya.

Perilaku mereka tidak berubah hingga mereka meninggal dunia. Firman Allah SWT yang ditujukan kepada mereka: Kallâ sawfa ta’lamûn (Janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui). Perkataan kallâ merupakan rad’[un] wa tanbîh[un] (mencegah dan memberikan peringatan) bahawa tidak wajar bagi seseorang yang memelihara dirinya menjadikan dunia sebagai pusat seluruh perhatiannya dan tidak mementingkan urusan agamanya. Sawfa ta’lamûn merupakan peringatan keras agar mereka takut lalu berhenti daripada kelalaian mereka. Ancaman itu juga diulangi lagi dalam ayat berikutnya: Tsumma kallâ sawfa ta’lamûn (Janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui). Menurut az-Zamakhsyari, al-Alusi, al-Baidhawi dan Ibnu Juzyi, takrîr (pengulangan) tersebut berguna sebagai at-ta’kîd (penegasan) terhadap peringatan keras dan ancaman itu. Ibnu Jarir menuturkan, kalimat tersebut diulangi dua kali kerana orang Arab jika ingin menegaskan at-takhwîf wa at-tahdîd, mengulanginya dua kali. Penjelasan lain dikemukakan oleh Ibnu Abbas, menurut beliau, kallâ sawfa ta’lamûn berbicara tentang azab yang turun di alam kubur, sedangkan tsumma kallâ sawfa ta’lamûn tentang azab di akhirat. Ertinya, yang pertama terjadi di alam kubur, sedangkan yang kedua di akhirat.

Iktibar

Dalam kehidupan, manusia memerlukan harta. Dengan harta, manusia boleh memenuhi pelbagai keperluan dalam kehidupannya. Jadi wajarlah jika manusia terdorong untuk mencari harta. Manusia juga memerlukan anak dan keturunan. Keberadaan anak dan keturunan menjadi penerus generasi manusia dalam kehidupan. Oleh itu tidak hairanlah jika manusia gembira apabila mendapat zuriat.

Masalah mula muncul apabila harta dan anak-anak dipandang lebih daripada itu iaitu ketika keduanya dipandang sebagai lambang kebanggaan dan ukuran kemuliaan. Pandangan ini akan mengakibatkan pelakunya sibuk bekerja keras siang dan malam untuk mengumpulkan harta yang banyak. Ini dilakukan bukan untuk memenuhi keperluannya, bahkan untuk berlumba dan bersaing untuk kedudukan tertinggi dalam soal harta dan anak-anak. Ada sebahgian yang lain masih belum berasa lega jika masih ada orang lain yang lebih banyak harta dan anak-anaknya. Apabila hal ini terjadi, maka berapa banyak pun jumlah harta yang dimiliki, pasti tidak akan membuatkan dirinya berasa puas. Tamak dan rakus terhadap harta serta selalu berasa kurang akan terus menghantui fikirannya. Ibnu Abbas berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda,

“Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, sungguh dia masih mengharapkan lembah ketiga. Tidak akan memenuhi perutnya kecuali tanah” [HR al-Bukhari].

Keadaannya menjadi semakin parah apabila keseronokan mereka untuk berlumba dan berbangga-bangga itu melalaikan mereka daripada mengingati Allah SWT yang menciptakan mereka dan hari akhirat yang menjadi tempat kembali yang abadi. Mereka juga melalaikan semua kewajipan yang perlu ditunaikan sebagai makhluk ciptaanNya. Mereka tidak mempedulikan laranganNya, terus menerus melakukan dosa hingga kematian datang. Seluruh hidup mereka hanya dicurahkan untuk berlumba-lumba dan berbangga-bangga dengan banyaknya harta, anak-anak, kedudukan dan sebagainya. Pastinya semua ini akan berpisah dengan mereka ketika mereka meninggalkan dunia ini. Daripada Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda,

"Mayat itu diikuti oleh tiga; dua kembali dan satu yang tetap bersamanya. Dia diikuti keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarga dan hartanya kembali, sementara amalnya tetap bersamanya” [HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan Ahmad].

Khatimah

Oleh itu, selagi semuanya belum terlambat, jadikanlah surah ini sebagai peringatan dan ancaman keras kepada orang-orang yang leka. Wa’îd ba’da wa’îd (ancaman demi ancaman) yang disampaikan dalam surah ini menunjukkan dahsyatnya azab yang bakal mereka terima. Dengan ancaman itu, diharapkan mereka mahu segera berhenti daripada perilaku menyimpang seraya bergegas mengikuti petunjukNya. Namun, jika mereka tetap tidak peduli, nescaya azab yang dahsyat bakal mereka rasakan. Neraka Jahanam dengan segala siksanya akan ditimpakan kepada mereka. Semoga kita tidak termasuk dalam kelompok orang yang lalai seperti yang diberitakan dalam surah ini. Sebaliknya, kita termasuk orang-orang yang menyahut perintah Allah SWT untuk berlumba dalam kebaikan dan bersegera menuju ampunan serta syurgaNya, InsyaAllah.

Oleh: Ustazah Ummu Hajar (Aktivis MHTM)

Rujukan
1. Tafsir Al Quran oleh Ahmad Sonhadji Juz 30.
2. Tafsîr al-Munîr oleh Az-Zuhaili, Juz 30.
3. Al Waie keluaran 28 Oktober 2010
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment