Keadilan Khilafah Dalam Memperlakukan Non-Muslim

Tidak ada yang paling membahagiakan wanita, kecuali hidup dalam sistem Khilafah. Bahkan ketika mereka hidup sebagai kaum minoriti.

Pengaturan non-Muslim dalam Khilafah didasarkan pada konsep bahawa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, baik bagi Muslim dan non-Muslim, lelaki dan wanita (Lihat: TMQ al-Anbiya [21] : 107)

Oleh kerana itu, non-Muslim dibolehkan menjadi warga negara daulah dengan syarat ketundukan mereka pada Daulah. Mereka disebut sebagai kafir zimmi (zimmah: kewajipan untuk memenuhi perjanjian) dan mendapat layanan yang sama seperti warga Muslim. Tidak ada diskriminasi. Mereka berhak atas penjagaan dan perlindungan dari Negara atas keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan dan harta.

Dalam aspek pakaian, jika Muslimah diwajibkan menggunakan jilbab dan khimar, maka wanita non-Muslim juga wajib terikat dengan aturan yang sama.

Dalam hal ini, wanita non-Muslim terikat dengan dua batasan. Pertama: Batasan menurut agamanya. Mereka dibenarkan berpakaian sesuai agamanya, iaitu pakaian rahib dan pendeta serta pakaian rahib wanita.

Kedua: Batasan yang ditetapkan oleh hukum syarak, iaitu hukum-hukum kehidupan umum yang mencakup seluruh rakyat.

Pada dasarnya pakaian wanita non-Muslim dalam kehidupan umum sama dengan Muslimah. Wanita Non-Muslim wajib menutup aurat, tidak bertabarruj dan wajib mengenakan jilbab dan tudung (khimar). Seluar panjang tidak dibolehkan dalam kehidupan umum kerana seluar termasuk dalam kategori tabarruj walaupun ianya menutup aurat.

Fakta sejarah menyatakan bahawa sepanjang masa Khilafah, para wanita baik Muslimah dan non-Muslimah mengenakan jilbab dan penutup kepala, hingga pakaian mereka tidak boleh dibezakan.

Selain itu, Khilafah menjamin keamanan dan kesejahteraan kaum kafir zimmi. Mereka berhak melakukan muamalah (perniagaan) dengan kaum Muslim sesuai dengan hukum syarak. Non-Muslim yang miskin juga berhak mendapat bantuan daripada Baitul Mal.

Inilah di antara hukum-hukum yang mengatur non-Muslim dalam Khilafah. Persamaan dan perbezaan perlakuan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan baik bagi Muslim dan non-Muslim.

Oleh: Noor Afeefa

Sumber: http://hizbut-tahrir.or.id/2016/08/05/keadilan-khilafah-dalam-memperlakukan-non-muslim/
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment