Kejayaan Islam di Masa Khilafah

Belum ada peradaban yang bertahan lebih dari 13 abad lamanya kecuali Khilafah Islamiyah. Sejak Rasulullah SAW membangun negara Islam pertama di Madinah dan kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, Islam diterapkan di tengah masyarakat yang majmuk secara nyata. Hasilnya, berbagai kemajuan luar biasa lahir dari sana.
Bukan hanya sebuah teori, kejayaan Islam itu nyata. Bahkan kemajuan Islam itu mewarnai peradaban lain. Sebuah buku bertajuk “What Islam Did For Us: Understanding Islam’s Contribution to Western Civilization” (London: Watkins Publishing, 2006), karya Tim Wallace-Murphy, memaparkan data tentang bagaimana perpindahkan ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat pada zaman yang dikenali di Barat sebagai Zaman Pertengahan (the Middle Ages).


Ia menyebut, Barat telah berhutang kepada Islam. ”Hutang Barat terhadap Islam adalah hal yang tidak ternilai harganya dan tidak akan pernah dapat dilangsaikan sampai bila-bila pun,” kata Tim Wallace-Murphy.

Mereka memperlihatkan bagaimana “rahmatan lil alamin” memang pernah wujud ketika umat Islam mengikuti dan menerapkan perintah Al-Quran untuk belajar dan bekerja keras. Umat Islam menjadi umat yang disegani dan dicontohi oleh peradaban lain.

Pendidikan

Pendidikan menjadi perhatian para khalifah. Ini tidak lain kerana hal itu telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Perhatian Nabi terhadap dunia pendidikan ini sangat besar. Tidak hairan jika kemudian para khalifah mewujudka berbagai lembaga pendidikan dari peringkat dasar hingga perguruan tinggi. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan pemahaman umat terhadap agama, sains dan teknologi. Semuanya percuma.

Sepanjang zaman Kekhalifahan Islam itu, tercatat beberapa lembaga pendidikan Islam yang terus berkembang dari dulu hingga sekarang. Walaupun beberapa di antaranya hanya tinggal nama, nama-nama lembaga pendidikan Islam itu pernah mengalami puncak kejayaan dan menjadi simbol kegemilangan peradaban Islam. Beberapa lembaga pendidikan itu, antara lain, Nizhamiyah (1067 -1401 M) di Baghdad, Al-Azhar (975 M-sekarang) di Mesir, al-Qarawiyyin (859 M-sekarang) di Fez, Maroko dan Sankore (989 M-sekarang) di Timbuktu, Mali, Afrika.

Masing-masing lembaga ini memiliki sistem dan kurikulum pendidikan yang sangat maju ketika itu. Beberapa lembaga itu berjaya melahirkan tokoh-tokoh pemikir dan ilmuwan Muslim yang sangat disegani. Misalnya, al-Ghazali, Ibnu Ruysd, Ibnu Sina, Ibn Khaldun, Al-Farabi, al-Khawarizmi dan al-Firdausi.

Tidak hanya menerima murid kalangan warga negara sendiri, lembaga pendidikan Islam ini juga menerima para siswa dari Barat. Bahkan pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Sylvester II, turut menjadi saksi keunggulan Universiti Al-Qarawiyyin. Kerana, sebelum menjadi Paus, dia sempat menimba ilmu di salah satu universiti terkemuka di dunia saat itu.

Teknologi

Pada abad ke-8 dan 9 M, kaum Muslim telah menemukan teknologi pertanian dan irigasi. Mereka mampu menghasilkan gandum yang tiada tandingnya.
Kecanggihan teknologi masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya. Seperti seni bina masjid Agung Cordoba; Blue Mosque di Konstantinopel; atau menara spiral di Samara yang dibina oleh khalifah al-Mutawakkil, Istana al-Hamra (al-Hamra Qasr) yang dibina di Seville, Andalusia pada tahun 913 M. Sebuah Istana terindah yang dibina di atas bukit yang menghadap ke kota Granada.

Dalam bidang kesihatan, khilafah memperkenalkan konsep hospital. Konsep ini belum pernah ada sebelum ini. Saat itu di Eropah, orang sakit dirawat secara mistik. Hospital pertama dibina atas permintaan Khalifah Al-Walid (705 M – 715 M). Pembinaan hospital secara pesat dilakukan pada era Khalifah Harun ar-Rasyid (786-809 M). Setelah berdirinya Hospital Baghdad, di metropolis intelektual itu mula wujud hospital yang lain di seluruh jazirah Arab.

Di hospital-hospital ini, semua pesakit dari agama apa pun dan suku manapun dan kelas ekonomi apapun menerima layanan prima tanpa dikenakan bayaran walau sedikit pun. Tidak ada pesakit yang ditolak untuk dirawat dan berubat. Wad pesakit lelaki dan wanita dipisahkan.

Dalam bidang ketenteraan pula, para sarjana Islam menemukan dan meningkatkan penghasilan serbuk hitam (bahan peledak) serta senjata peledak mulai awal abad ke-12. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II, Kerajaan Uthmani sudah mulai mengembangkan senjata meriam, paling terkini saat itu. Khilafah juga membina galangan kapal untuk membina kapal-kapal besar yang canggih sehingga mampu mengusai laut saat itu.

Kesejahteraan

Hal lain yang menjadi tolok ukur sebuah peradaban adalah bagaimana sebuah negara mampu mensejahterakan rakyatnya. Kejayaan ekonomi Khilafah telah muncul di awal-awal peradaban Islam.

Di era pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab selama 10 tahun, di berbagai wilayah yang menerapkan Islam dengan baik, kaum Muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Muadz bin Jabal di wilayah Yaman. Muadz adalah staf Rasulullah SAW yang diutus untuk memungut zakat di Yaman. Muadz pada masa Umar pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Umar di Madinah, kerana Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, Umar mengembalikannya. Demikian berulang pada tahun berikutnya. Umar pun memberikan gaji yang besar kepada pegawai negara.
Hal yang sama terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Kemakmuran itu bukan hanya ada di Afrika, tapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, seperti Iraq dan Basrah. Sehingga tidak ada lagi orang miskin yang berhak menerima zakat.

Burung pun Diperhatikan

Khalifah Umar bin Abdul Aziz berjaya mensejahterakan rakyatnya, sehingga tidak ada lagi rakyatnya yang miskin. Pada suatu ketika, Umar Bin Abdul Aziz didatangi tetamu dari utusan wilayah Byzantium (Turki). Mereka ingin berbincang tentang penggunaan kelebihan gandum di perbendaharaan negara.

Umar pun memerintahkan mereka untuk mengagihkan gandum-gandum tersebut kepada seluruh fakir miskin, dan jika masih ada lebihan maka gandum-gandum itu disalurkan dalam bentuk bantuan ke negeri-negeri jiran, termasuk negeri non-Muslim yang berdekatan.
Perintah itu pun dilaksanakan. Ternyata gandum masih mempunyai lebihan yang sangat banyak. Tahun berikutnya, utusan itu pun datang lagi ke Damaskus untuk membahas hal yang sama. Jawapan Umar pun masih sama. Mereka pun melaksanakan perintah Khalifah.
Berikutnya, Khalifah memerintahkan bahawa jika gandum itu masih berlebih: “Tebarkanlah gandum di puncak-puncak bukit, agar tidak ada orang yang berkata: ada burung yang kelaparan di negeri kaum Muslimin…” Subhanallah. [

Sumber: Tabloid MU edisi 198/ https://hizbut-tahrir.or.id/2017/06/23/kejayaan-islam-di-masa-khilafah/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment